Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


2 Chronicles 11

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]

11:1 Тогава Ровоам, като дойде в Ерусалим, събра Юдовия и Вениаминовия дом, сто и осемдесет хиляди отборни войници, за да се бият против Израиля, та дано възвърнат царството пак на Ровоама.

11:2 Но Господното слово дойде към Божия човек Самаия, и рече:

11:3 Говори на Ровоама Соломоновия син, Юдовия цар, и на целия Израил в Юда и във Вениамин, като речеш:

11:4 Така казва Господ: Не възлизайте, нито се бийте против братята си; върнете се всеки у дома си, защото от Мене става това нещо. И те послушаха Господните думи та се върнаха, и не отидоха против Еровоама.

11:5 А Ровоам, като се установи, в Ерусалим, съгради укрепени градове в Юда;

11:6 съгради Витлеем, Итам, Текуе,

11:7 Ветсур, Сохо, Одолам,

11:8 Гет, Мариса, Зиф,

11:9 Адораим, Лахис, Азика,

11:10 Сарая, Еалон и Хеврон, които са укрепени градове в Юда и във Вениамин,

11:11 Укрепи тия крепости, и тури в тях военачалници и запаси от храна, дървено масло и вино.

11:12 Още във всеки град тури щитове и копия, и укрепи ги твърде много. Така Юда и Вениамин останаха под него.

11:13 И всичките свещеници и левити, които бяха в Израил, се събраха при него от всичките си краища.

11:14 Защото левитите оставиха пасбищата си и притежанията си та дойдоха в Юда и в Ерусалим; понеже Еровоама и синовете му бяха ги изпъдили, за да не свещенодействуват Господу,

11:15 и Еровоам беше си поставил жреци за високите места, за бесовете и за телетата, които бе направил.

11:16 И след тях, колкото души от всичките Израилеви племена утвърдиха сърцата си да търсят Господа Израилевия Бог, дойдоха в Ерусалим за да жертвуват на Господа Бога на бащите си.

11:17 Така за три години те подкрепиха Юдовото царство и поддържаха Ровоама Соломоновия син; защото три години ходиха в пътя на Давида и на Соломона.

11:18 И Ровоам си взе за жена Меалетя, дъщеря на Давидовия син Еримот, и Авихаила, дъщеря на Есеевия син Елиав,

11:19 която му роди синове: Еуса, Самария и Заама.

11:20 А подир нея взе Авия, Атай, Зиза и Селомита.

11:21 И Ровоам възлюби Мааха Авесаломовата дъщеря повече от всичките си жени и наложници: (защото взе осемнадесет жени и шест наложници, и роди двадесет и осем сина и шестдесет дъщери);

11:22 и Ровоам постави Маахиния син Авия за княз да началствува над братята си, защото мислеше да го направи цар.

11:23 И постъпваше разумно, като разпръсна всичките си синове, по неколцина във всеки укрепен град, по всичките Юдови и Вениаминови земи, и даваше им изобилна храна. И за тях потърси много жени.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase