Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


2 Chronicles 8

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]

8:1 А когато се свършиха двадесетте години, в които Соломон построи Господния дом и своята къща,

8:2 Соломон съгради изново градовете, които Хирам му бе дал, и засели в тях израилтяни.

8:3 И Соломон отиде в Ематсова и пределите над него.

8:4 И съгради Тадмор в пустата част на Юдовата земя, и всичките градове за житниците, които съгради в Емат.

8:5 Съгради още горния Веторон и долния Веторон, градовете укрепени със стени, порти и лостове,

8:6 и Ваалат и всичките градове, в които Соломон имаше житници, и всичките градове за колесниците, и градовете за конниците, и все що пожела Соломон да съгради в Ерусалим, в Ливан и в цялата земя на царството си.

8:7 А относно всичките люде, които останаха от хетейците, аморейците, ферезейците, евейците и евусейците, които не бяха от Израиля,

8:8 от техните потомци, останали подир тях в земята, които израилтяните не бяха изтребили, от тях Соломон събра набор за задължителни работници, каквито са и до днес.

8:9 Но от израилтяните Соломон не направи никого слуга за работата си; а те бяха военни мъже, и главните му военачалници, и началниците на колесниците му и на конниците му;

8:10 тоже те бяха главните началници, които имаше цар Соломон (двеста и петдесет души), които началствуваха над людете.

8:11 Тогава Соломон възведе Фараоновата дъщеря от Давидовия град в къщата, която беше построил за нея; защото рече: Жена ми да не живее в къщата на Израилевия цар Давида, понеже местата, в които е влизал Господният ковчег, са свети.

8:12 Тогава Соломон почна да принася всеизгаряния Господу на Господния олтар, който бе издигнал пред трема,

8:13 като принасяше потребното за всеки ден според Моисеевата заповед, в съботите, на новолунията и на празниците, които ставаха три пъти в годината, - на празника на безквасните хлябове , на празника на седмиците и на празника на шатроразпъването.

8:14 И според наредбата на баща си Давида, постави отредите на свещениците на службата им, и левитите на заръчаното за тях, да пеят и да служат пред свещениците, според както беше потребно за всеки ден, и вратарите според отредите им на всяка порта; защото така бе заповедта от Божия човек Давид.

8:15 И в нищо не се отклониха от царската заповед относно свещениците и левитите, нито относно съкровищата.

8:16 А цялата Соломонова работа беше предварително приготвена, от дена, когато се положи основата на Господния дом докле се свърши. Така се свърши Господния дом.

8:17 Тогава Соломон отиде в Есион-гавер, и в Елот, на морския бряг в едомската земя.

8:18 И Хирам му прати, под грижата на слугите си, кораби и опитни морски слуги, та отидоха със Соломоновите слуги в Офир; и от там взеха четиристотин и петдесет таланта злато та го донесоха на цар Соломона.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase