Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


2 Chronicles 4

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]

4:1 При това направи меден олтар, с дължина двадесет лакътя, а височина десет лакътя.

4:2 Направи още леяно море, с устие десет лакътя широко , кръгло изоколо, а с височина пет лакътя; и връв от тридесет лакътя го измерваше околовръст.

4:3 И под устието му имаше образи на волове*, които го обикаляха наоколо, по десет на един лакът; те обикаляха морето изоколо; воловете бяха на два реда, излеяни в едно цяло с него.

4:4 То стоеше на дванадесет вола; три гледаха към север, три гледаха към запад, три гледаха към юг, и три гледаха към изток, а морето стоеше върху тях; и задните части на всички бяха навътре.

4:5 Дебелината му беше една длан; а устието беше направено като устие на чаша, във вид на кремов цвят; и побираше, когато бе пълно, три хиляди вати вода ,

4:6 Направи още десет умивалници, от които тури пет отдясно и пет от ляво на дома , за да мият в тях; там миеха това, което беше за всеизгаряне; морето обаче бе за да се мият в него свещениците.

4:7 Направи и десет златни светилника, според наставлението за тях, и тури ги в храма, пет отдясно и пет отляво.

4:8 И направи десет трапези, които тури в храма, пет отдясно и пет отляво. Направи и сто златни легена.

4:9 При това направи двора за свещениците, и големия двор, и порти за двора, и покри вратите им с зад.

4:10 И постави морето от дясната страна на дома , към изток, къде юг.

4:11 Хирам направи и котлите, лопатите и легените Така Хирам свърши изработването на работите, които направи на цар Соломона за Божия дом:

4:12 двата стълба; изпъкналите части; двата капитела, които бяха на върха на стълбовете; двете мрежи за покриване двете изпъкнали части на капителите, които бяха на върховете на стълбовете;

4:13 четиристотинте нарове за двете мрежи - два реда нарове за всяка мрежа - за да покриват двете изпъкнали части на капителите, които бяха върху стълбовете.

4:14 Тоже направи подножията; направи и умивалниците върху подножията;

4:15 и едното море с дванадесетте вола под него.

4:16 Също и котлите, лопатите, вилиците и всичките им прибори майсторът му Хирам направи на цар Соломона за Господния дом от лъскава мед.

4:17 На Иорданското поле царят ги изля в глинената земя между Сокхот и Середата.

4:18 Така Соломон направи всички вещи, толкоз много, щото теглото на медта не можеше да се пресметне.

4:19 Също Соломон направи всички вещи, които бяха за Божия дом; и златния олтар; и трапезите, на които се полагаха присъствените хлябове;

4:20 и светилниците със светилата им, от чисто злато, за да горят пред светилището според наредбата;

4:21 и цветята, светилата и клещите, от злато, и то чисто злато;

4:22 и щипците, легените, темянниците и кадилниците, от чисто злато. А колкото за входа на дома, вътрешните му врати за в пресветото място, и вратите на дома, то ест , на храма, бяха от злато.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase