Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


2 Chronicles 3

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]

3:1 Тогава Соломон почна да строи Господният дом в Ерусалим на хълма Мория, гдето се яви Господ на баща му Давида, на мястото, което Давид беше приготвил на гумното на евусеца Орна,

3:2 Той почна да строи на втория ден от втория месец на четвъртата година от възцаряването си.

3:3 А основата, която Соломон положи, за да построи Божия дом, имаше тия мерки : дължината в лакти, според старата мярка, бе шестдесет лакътя, и широчината двадесет лакътя.

3:4 А тремът, който бе пред лицето на дома , имаше дължина според широчината на дома, двадесет лакътя, а височината сто и двадесет; и обкова го извътре с чисто злато.

3:5 И облече великия дом с елхови дървета, които обкова с чисто злато, и извая по него палми и верижки.

3:6 И украси дома със скъпоценни камъни за красота; а златото бе от Фаруим.

3:7 Обкова още със злато дома, гредите, вратите, стълбовете и стените му; и извая херувими по стените.

3:8 И направи пресветото място на на дома, с дължина, според широчината на дома, двадесет лакътя, и с широчина двадесет лакътя; и обкова го с шестстотин таланта чисто злато.

3:9 А теглото на гвоздеите беше петдесет сикли злато. Обкова и горните стаи със злато.

3:10 И в пресветото място на дома направи два херувима ваяна изработка, и обкова ги със злато.

3:11 А крилата на херувимите имаха, заедно , дължина двадесет лакътя; едното крило, на единия херувим , имаше пет лакътя и досягаше стените на дома; и другото крило имаше пет лакътя и допираше крилото на другия херувим.

3:12 Така и едното крило на другия херувим имаше пет лакътя и досягаше стената на дома; и другото крило имаше пет лакътя и досягаше крилото на другия херувим,

3:13 Крилата на тия херувими се простираха на двадесет лакътя; и те стояха на нозете си, и лицата им гледаха на навътре.

3:14 И направи завесата от синьо, мораво, червено и висон, и изработи по нея херувими.

3:15 Направи пред дома и два стълба тридесет и пет лакътя високи, с капител на върха на всеки от тях пет лакътя висок .

3:16 Направи и верижки, както в светилището, и тури ги на върховете на стълбовете; и направи сто нара, които окачи на верижките.

3:17 И изправи стълбовете пред храма, единият отдясно, а другият отляво; и нарече оня, които беше отдясно, Яхин*, а оня, който беше отляво, Воаз+.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase