Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


1 Kings 4

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]

4:1 Цар Соломон, прочее, царуваше над целия Израил;

4:2 и ето началниците, които той имаше: Азария, Садоковия син, свещеник;

4:3 Елиореф и Ахия, синовете на Сиса, секретари; Иосафат, Ахилудовия син, летописец;

4:4 Ванаия, Иодаевия син, над войската; Садок и Авиатар, свещеници;

4:5 Азария, Натановия син, над надзирателите на храната ; Завуд, Натановия син, главен чиновник и приятел на царя.

4:6 Ахисар, домоуправител; а Адонирам, Авдовия син, над набора.

4:7 А Соломон имаше из целия Израил дванадесет надзиратели; които доставяха храните на царя и за дома му; всеки доставяше за един месец в годината.

4:8 И ето имената им: Оровия син, надзирател в Ефремовата гора;

4:9 Декеровият син, в Макас-Саавим, Ветсемес и Елон-Ветанан.

4:10 Еседовият син, в Арувот; под него бе Сохо и цялата страна Ефер;

4:11 Авинадавовият син, в целия Нафат-дор; той имаше за жена Соломоновата дъщеря Тафата;

4:12 Ваана Ахилудовият син, в Таанах и Магедон, и в целия Ветсан, който е при Церетан под Езраил, от Ветсан до Авел-меола до отвъд Иокмеам;

4:13 Геверовият син, в Рамот-галаад; той имаше градовете на Яира Манасиевият син, които са в Галаад; той имаше и областта Аргов, която е във Васан, - шестдесет големи градове със стени и медни лостове;

4:14 Ахинадав Иодовият син, в Маханаим;

4:15 Ахимаас, в Нефталим; и той взе за жена Соломоновата дъщеря Васемата;

4:16 Ваана, Хусевият син, в Асир и в Алот;

4:17 Иосафат, Фаруевият син, в Исахар;

4:18 Семей, Илаевият син, във Вениамин;

4:19 и Гевер, Уриевият син, в галаадската земя, в земята на аморейския цар Сион и на васанския цар Ог; и в тая земя той бе единственият надзирател.

4:20 Юда и Израил бяха многобройни, по множество както крайморския пясък; ядяха, пиеха и веселяха се.

4:21 И Соломон владееше над всичките царства от реката Евфрат до филистимската земя и до египетската граница; и те донасяха подаръци, и бяха подчинени на Соломона през всичките дни на неговия живот.

4:22 А продоволствието за Соломона за един ден бе тридесет кора чисто брашно и шестдесет кора друго брашно,

4:23 десет угоени говеда и двадесет охранени говеда, и сто овци, освен елени, сърни, биволи и тлъсти птици.

4:24 Защото той владееше над цялата земя отсам реката, от Тапса дори до Газа, - над всички царе отсам реката; и той имаше мир навсякъде около себе си.

4:25 Юда и Израил живееха безопасно, всеки под лозята си и под смоковницата си, от Дан до Вирсавее, през всичките дни на Соломона.

4:26 И Соломон имаше обори за четиридесет хиляди коне за колесници.

4:27 И ония надзиратели продоволствуваха, всеки в месеца си, за цар Соломона и за всички, които дохождаха на Соломоновата трапеза; те не допускаха никаква оскъдност.

4:28 Още ечемик и слама за конете и бързоногите коне донасяха на мястото, гдето бяха, всеки според както му беше определено.

4:29 И Бог даде на Соломона твърде много мъдрост и разум, и душевен простор, като крайморския пясък.

4:30 Така Соломоновата мъдрост надмина мъдростта на всичките източни жители и цялата египетска мъдрост;

4:31 защото беше по-мъдър от всичките човеци, - от езраеца Етан, и от Емана, Халкола и Дарда, синовете на Маола; и името му се прочу между всичките околни народи.

4:32 Той изрече три хиляди поговорки; а песните му бяха хиляда и пет на брой .

4:33 Той говори за дърветата, от ливанския кедър дори до исопа, който никне из стената; говори още за животните, за птиците, за пълзящите и за рибите.

4:34 И от всичките народи, и от всичките царе на света, които бяха чули за мъдростта на Соломона, дохождаха да слушат неговата мъдрост.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase