Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


2 Samuel 23

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]

23:1 А тия са последните Давидови думи: - Давид Есеевият син рече: Мъжът, който бе издигнат на високо, Помазаникът на Бога Яковов И сладкият Израилев псалмопевец, рече:

23:2 Духът на Господа говори чрез мене, И словото Му дойде на езика ми.

23:3 Бог Израилев рече, Скалата Израилева ми говори: Оня, който владее над човеци нека бъде праведен, Нека бъде един , който владее със страх от Бога;

23:4 И ще бъде като утринна виделина, Когато изгрява слънцето В безоблачна зора, Като зеле що никне из земята От сиянието, което блясва след дъжд.

23:5 Ако домът ми и да не е такъв пред Бога, Пак Той е направил с мене завет вечен. Нареден във всички и твърд, Който е всичкото ми спасение и всичкото ми желание; И не ще ли* го направи да процъфти?

23:6 А всичките беззаконни ще бъдат като тръни, които се изхвърлят, Защото с ръце не се хващат.

23:7 А който се допре до тях Трябва да е въоръжен с желязо и с дръжка на копие; И ще бъдат изгорени с огън на самото си място.

23:8 Ето имената на силните мъже, които имаше Давид: техмонецът Иосев-весевет, главен военачалник+, който уби в една битка осемстотин души.

23:9 След него беше Елеазар, син на Додо, син на един ахохиец, един от тримата силни мъже с Давида; когато Израилевите мъже се оттеглиха, след като бяха се заканили на събраните там на бой филистимци,

23:10 той стана та поразяваше филистимците, докато изнемощя ръката му и се залепи ръката му за ножа; така щото в оня ден Господ извърши голямо избавление, и людете се върнаха само за да съберат користи подир него.

23:11 И след него беше Сама, син на арареца Агей; когато филистимците се бяха събрали в Лехий, гдето имаше частица земя пълна с леща, и людете побягнаха от филистимците,

23:12 той застана всред нивата та я защити и порази филистимците; и Господ извърши голямо Избавление.

23:13 А още трима от тридесетте военачалници слязоха та дойдоха при Давида при Одоломската пещера в жетвено време; и филистимският стан бе разположен в Рафаимската долина.

23:14 И като беше Давид в това време в канарата, а филистимският гарнизон бе тогава във Витлеем,

23:15 и Давид пожелавайки рече: Кой би ми дал да пия вода от витлеемския кладенец, който е при портата?

23:16 тия трима силни мъже пробиха филистимския стан та наляха вода от витлеемския кладенец, който е при портата, и взеха та донесоха на Давида. Но той отказа да я пие, а я възля Господу, като рече:

23:17 Далеч да бъде от мене, Господи, да сторя аз това! Да пия ли кръвта на мъжете, които ходиха с опасност за живота си? Затова отказа да я пие. Това сториха тия трима силни мъже.

23:18 А Иоавовият брат Ависея, Серуиният син, беше първият от тримата: той, като махаше копието си против триста души неприятели , уби ги, и си придоби име между тримата.

23:19 Не беше ли той най-славният от тримата? затова из стана началник; обаче, не стигна до първите трима.

23:20 И Ванаия, син на Иодая, син на един храбър мъж от Кавсеил, който беше извършил храбри дела, уби двамата лъвовидни моавски мъже; той слезе та уби лъва всред рова в многоснежния ден;

23:21 при това той уби египтянина, едрия мъж, египтянинът който държеше в ръката си копие; но той слезе при него само с тояга, и като грабна копието от ръката на египтянина, уби го със собственото му копие.

23:22 Тия неща стори Венаия Иодаевият син, и си придоби име между тия трима силни мъже.

23:23 По-славен бе от тридесетте, но не достигна до първите трима. И Давид го постави над телохранителите си.

23:24 Асаил, Иоавовият брат, беше между тридесетте; също бяха и Елханан, син на Додо от Витлеем;

23:25 Сама ародецът; Елика ародецът:

23:26 Хелис фалтянинът; Ирас, син на текоеца Екис;

23:27 Авиезер анатонецът; Мевунай кусатецът;

23:28 Салмон ахохиецът; Маарай нетофатецът;

23:29 Хелев, син на нетофатеца Ваана; Итай, син на Ривай от Гавая на вениаминците;

23:30 Ванаия пиратонецът; Идай от долината на Гаас;

23:31 Ави-алвон арветецът; Азмавет варумецът;

23:32 Елиава саалвонецът; Ионатан от Ясиновите синове;

23:33 Сама арорецът; Ахаим, син на маахатец; Елиам, син на гилонеца Ахитофел;

23:34 Елифелет, син на Аасве, син на маахатец; Елиам, син на гилонеца Ахитофел;

23:35 Есрай кармилецът; Фаарай арвиецът;

23:36 Игал, син на Натана от Сова; Ваний гадецът;

23:37 Силек амонецът; оръженосец на Иоава Саруиния син; Наарай виротецът;

23:38 Ирас етерецът; Гарив етерецът;

23:39 Урия хетеецът; всичко, тридесет и седем души.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase