Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


2 Samuel 22

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]

22:1 Тогава Давид изговори Господу думите на тая песен, в деня, когато Господ го беше избавил от ръката на всичките му неприятели и от ръката на Саула;

22:2 и рече: - Господ е скала моя, крепост моя, и Избавител мой;

22:3 Бог е канара моя, на Когото се надявам, Щит мой, и рога на избавлението ми; Висока моя кула е, и прибежище ми е, Спасител мой е; Ти ме избавяш от насилие.

22:4 Ще призова Господа, Който е достохвален; Така ще бъда избавен от неприятелите си.

22:5 Защото вълните на смъртта ме окръжиха, Порои от беззаконие ме уплашиха;

22:6 Връзките на ада ме обвиха, Примките на смъртта ме стигнаха

22:7 В утеснението си призовах Господа, И към Бога мой викнах; И от храма Си Той чу гласа ми, И викането ми стигна в ушите Му.

22:8 Тогаз са поклати и потресе земята; Основите на небето се разлюляха И поклатиха се, защото се разгневи Той.

22:9 Дим се издигаше из ноздрите Му, И огън из устата Му поглъщаше; Въглища се разпалиха от Него.

22:10 Той сведе небето и слезе, И мрак бе под нозете Му.

22:11 Възседна на херувими и летя, И яви се на ветрени крила.

22:12 Положи за скиния около Си тъмнината. Събраните води, гъстите въздушни облаци.

22:13 От святкането пред Него Огнени въглища са разпалиха.

22:14 Гръмна Господ от небето, Всевишният даде гласа Си;

22:15 И прати стрели та ги разпръсна, Светкавици та ги смути.

22:16 Тогава се явиха морските дълбочини, Откриха са основите на света От изобличението на Господа, От духането на духа на ноздрите Му.

22:17 Прати от височината, взе ме, Извлече ме из големи води;

22:18 Избави ме от силния ми неприятел, От ония, които ме мразеха, Защото бяха по-силни от мене.

22:19 Стигнаха ме в деня на бедствието ми; Но Господ ми стана подпорка.

22:20 И извади ме на широко, Избави ме, защото има благоволение към мене.

22:21 Въздаде ми Господ според правдата ми; Според чистотата на ръцете ми възнагради ме.

22:22 Защото съм опазил пътищата Господни, И не съм се отклонил от Бога мой в нечестие.

22:23 Защото всичките Му съдби са били пред мене; И от повеленията Му не съм се отдалечил.

22:24 Непорочен бях пред Него, И опазих се от беззаконието си.

22:25 Затова ми въздаде Господ според правдата ми, Според чистотата ми пред очите Му.

22:26 Към милостивия, Господи , милостив ще се явиш, Към непорочния, непорочен ще се явиш,

22:27 Към чистия, чист ще се явиш, А към развратния противен ще се явиш,

22:28 Оскърбени люде ти ще спасиш; А над горделивите с очите Ти за да ги смириш.

22:29 Защото Ти, Господи, си светилник мой; И Господ ще озари тъмнината ми.

22:30 Защото чрез Тебе разбивам полк; Чрез Бога мой прескачам стена.

22:31 Колкото за Бога, Неговият път е съвършен; Словото на Господа е опитано; Той е щит на всички, които уповават на Него.

22:32 Защото кой е бог освен Господа? И кой е канара освен нашият Бог?

22:33 Бог е силната моя крепост, И прави съвършен пътя ми;

22:34 Прави нозете ми като нозете на елените. И поставя ме на високите ми места;

22:35 Учи ръцете ми да воюват, Така щото мишците ми запъват меден лък.

22:36 Ти си ми дал и щита на избавлението Си; И Твоята благост ме е направила велик.

22:37 Ти си разширил стъпките ми под мене; И нозете ми не се подхлъзнаха.

22:38 Гоних неприятелите си и ги изтребих, И не се върнах докато не ги довърших.

22:39 Довърших ги, стрих ги, та не можаха да се подигнат, А паднаха под нозете ми.

22:40 Защото си ме препасал със сила за бой; Повалил си под мене въставащите против мене.

22:41 Сторил си на обърнат гръб към мене неприятелите ми, За да изтребя ония, които ме мразят.

22:42 Погледнаха, но нямаше избавител, - Към Господа, но не ги послуша,

22:43 Тогава ти стрих като земния прах, Сгазих ги, както калта на пътищата, и стъпках ги;

22:44 Ти си ме избавил и от съпротивленията на людете ми, Поставил си ме глава на народите; Люде, които не познавах, слугуват ми.

22:45 Чужденците ми се покориха; Щом чуха за мене, те ме и послушаха.

22:46 Чужденците ослабнаха, И разтреперани излязоха из местата, гдето са се затворили.

22:47 Жив е Господ, И благословена да бъде Канарата ми; И да се възвиси Бог, моята спасителна скала,

22:48 Бог, Който отмъщава за мене, И покорява племена под мене,

22:49 И Който ме извежда изсред неприятелите ми; Да! възвишаваш ме над въставащите против мене; Избавяш ме от насилника.

22:50 Затова, ще Те хваля, Господи, между народите, И на името Ти ще пея.

22:51 Ти си, Който даваш велико избавление на царя Си, И показваш милосърдие към помазаника Си. Към Давида и към потомството му да века.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase