Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


2 Samuel 8

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]

8:1 След това Давид порази филистимците и ги покори; и Давид отне Метег-ама от ръката на филистимците.

8:2 Порази и моавците, и измери ги с въжета, като ги накара да легнат на земята; и отмери две въжета, за да ги погуби, и едно цяло въже, за да ги остави живи. Така моавците станаха Давидови слуги, и плащаха данък.

8:3 Давид още порази совския цар Ададезер, син на Реова, когато последният отиваше да утвърди властта си на реката Евфрат.

8:4 Давид му отне хиляда колесници и седемстотин конници* и двадесет хиляди пешаци; и Давид пресече жилите на всичките колеснични коне, запази от тях само за сто колесници.

8:5 И когато дамаските сирийци дойдоха да помогнат на совския цар Ададезер, Давид порази от сирийците двадесет и две хиляди мъже.

8:6 Тогава Давид постави гарнизони в дамаска Сирия; и сирийците станаха Давидови слуги, и плащаха данък. И Господ запазваше Давида където и да отиваше.

8:7 И Давид взе златните щитове, които бяха върху слугите на Ададезера, та ги донесе в Ерусалим.

8:8 И от Ветах и от Веротай, Ададезерови градове, цар Давид взе твърде много мед.

8:9 А ематският цар Той, когато чу, че Давид поразил всичката сила на Ададезера,

8:10 тогава Той изпрати сина си Иорама при цар Давида, за да го поздрави и да го благослови, понеже се бил против Ададезера и го поразил; защото Ададезер често воюваше против Тоя. И Иорам донесе със себе си сребърни съдове, златни съдове и медни съдове;

8:11 па и тях цар Давид посвети на Господа, заедно със среброто и златото, що беше посветил взето от всичките народи, които беше покорил:

8:12 от Сирия, от Моав, от амонците, от филистимците, от амаличаните, от користите взети от совенския цар Ададезер, Реововия син.

8:13 И Давид си придоби име, когато се върна от поражението на осемнадесет хиляди сирийци в долината на солта.

8:14 И постави гарнизони в Едом; в целия Едом постави гарнизони, и всичките едомци се подчиниха на Давида. И Господ запазваше Давида където и да отиваше.

8:15 Така Давид царува над целия Израил; и Давид съдеше всичките си люде и им раздаваше права.

8:16 А Иоав, Саруиният син, беше над войската; а Иосафат, Ахилудовият син, летописец;

8:17 а Садок, Ахитововият син и Ахимелех, Авиатаровият син, свещеници; а Сарая, секретар;

8:18 А Ванаия, Иодаевият син, беше над херетците и фелетците; а Давидовите синове бяха придворни началници.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase