Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


2 Samuel 5

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]

5:1 Тогава всичките Израилеви племена дойдоха при Давида в Хеврон и говориха, казвайки: Ето, твоя кост и твоя плът сме ние.

5:2 И по-напред, още докато Саул царуваше над нас, ти беше, който извеждаше и въвеждаше Израиля; а на тебе рече Господ: Ти ще пасеш людете Ми Израиля, и ти ще бъдеш вожд над Израиля.

5:3 И така, всичките Израилеви старейшини дойдоха при царя в Хеврон, и цар Давид направи завет с тях пред Господа в Хеврон; и те помазаха Давида цар над Израиля.

5:4 Давид беше на тридесет години, когато се възцари, и царуваше четиридесет години.

5:5 В Хеврон царува над Юда седем години и шест месеца; а в Ерусалим царува над целия Израил и Юда тридесет и три години.

5:6 След това царят отиде с мъжете си в Ерусалим против евусците, жителите на земята; а те говориха на Давида казвайки: Няма да влезеш тук; но и слепите и куците ще те отблъснат; защото си думаха: Давид не ще може да влезе тука.

5:7 Обаче Давид превзе крепостта Сион; това е Давидовият град.

5:8 И в оня ден Давид каза: Който удари евусците, нека хвърли във вадата слепите и куците, които са омразни на Давидовата душа; понеже и слепите и куците бяха казали, че той няма да влезе в жилището им.

5:9 И Давид се засели в крепостта, която и нарече Давидов град. И Давид построи здания около Мило и навътре.

5:10 Така Давид преуспяваше и ставаше по-велик; и Господ Бог на Силите беше с него.

5:11 В това време тирският цар Хирам прати посланици при Давида, и кедрови дървета, дърводелци, и зидари, та построиха къща за Давида.

5:12 И Давид позна, че Господ го бе утвърдил за цар над Израиля, и че беше възвисил царството му заради людете Си Израиля.

5:13 И Давид си взе още наложници и жени от Ерусалим, след като дойде от Хеврон; и родиха се на Давида още синове и дъщери.

5:14 Ето имената на ония, които му се родиха в Ерусалим: Самуа, Совав, Натан, Соломон,

5:15 Евар, Елисуа, Нефег, Яфия,

5:16 Елисама, Елиада и Елифалет.

5:17 А когато филистимците чуха, че помазали Давида за цар над Израиля, всичките филистимци дойдоха да търсят Давида; а Давид като чу за това, слезе в крепостта.

5:18 И тъй, филистимците дойдоха та се разпростряха в долината Рафаил.

5:19 Тогава Давид се допита до Господа, казвайки: Да възляза ли против филистимците? ще ги предадеш ли в ръката ми? И Господ каза на Давида: Възлез, защото непременно ще предам филистимците в ръката ти.

5:20 И тъй, Давид дойде във Ваал-ферасим; и Давид ги порази там, като рече: Господ избухна пред мене върху неприятелите ми както избухват водите. За туй, онова място се нарече Ваал-ферасим*.

5:21 Там филистимците оставиха идолите си; а Давид и мъжете му ги дигнаха.

5:22 И филистимците пак дойдоха та се разпростряха по долината Рафаим.

5:23 А когато Давид се допита до Господа, Той каза: Не възлизай; обиколи изотзаде им та ги нападни срещу черниците.

5:24 И когато чуеш шум, като от маршируване по върховете на черниците, тогава да се подвижиш, защото тогава Господ ще излезе пред тебе да порази филистимското множество.

5:25 И Давид стори както му заповяда Господ, и порази филистимците от Гава до входа на Гезер.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase