Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Joshua 21

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]

21:1 След това, началниците на левитските бащини домове дойдоха при свещеника Елеазара, при Исуса Навиевия син и при началниците на бащините домове от племето на израилтяните,

21:2 та им говориха в Сило, в Ханаанската земя, като казваха: Господ заповяда чрез Моисея да ни се дадат градове за живеене и пасбищата им за добитъка ни.

21:3 И ето градовете с пасбищата им, които израилтяните дадоха на левитите от наследството си според Господната заповед:

21:4 Излезе жребието за семействата на каатовците; и потомците на свещеника Аарона, които бяха от левитите, получиха чрез жребие тринадесет града от Юдовото племе, от Симеоновото племе и от Вениаминовото племе.

21:5 А останалите Каатови потомци получиха чрез жребие десет града от семействата на Ефремовото племе, от Дановото племе и от половината на Манасиевото племе.

21:6 И Гирсоновите потомци получиха чрез жребие тринадесет града от семействата на Исахаровото племе, от Асировото племе, от Нефталимовото племе и от половината на Манасиевото племе у Васан.

21:7 Марариевите потомци, според семействата си получиха дванадесет града от Рувимовото племе, от Гадовото племе и от Завулоновото племе.

21:8 Тия градове, прочее, и пасбищата и израилтяните дадоха чрез жребие на левитите, според както Господ заповяда чрез Моисея.

21:9 От племето на юдеите и от племето на симеонците дадоха тия градове, които по-долу се споменават по име,

21:10 и които се получиха от Аароновите потомци, бидейки от семействата на каатовците, които са от левийците; защото първото жребие се хвърли за тях:

21:11 дадоха им града на Арва Енаковия баща (който град е Хеврон) с пасбищата му около него, в Юдовата хълместа земя;

21:12 (а нивите на града и селата му дадоха на Халева Иефониевия син за негова собственост);

21:13 Хеврон, прочее, с пасбищата му, прибежищния град за убиец, дадоха на потомците на свещеника Аарона, също и Ливна с пасбищата му,

21:14 Ятир с пасбищата му, Естемой с пасбищата му,

21:15 Олом с пасбищата му, Девир с пасбищата му,

21:16 Аин с пасбищата му, Юда с пасбищата му и Ветсемес с пасбищата му; девет града от тия две племена;

21:17 а от Вениаминовото племе, Гаваон с пасбищата му, Гава с пасбищата му,

21:18 Анатон с пасбищата му и Алмот с пасбищата му; четири града.

21:19 Всичките градове на Аароновите потомци, свещениците, бяха тринадесет града с пасбищата им.

21:20 И семействата на Каатовите потомци, левитите които оставаха от Каатовите потомци, получиха градовете на своето притежание по жребие от Ефремовото племе.

21:21 Дадоха им прибежищния за убиец град Сихем с пасбищата му в хълмистата земя на Ефрема, също и Гезер с пасбищата му,

21:22 Кивзаим с пасбищата му и Веторон с пасбищата му; четири града;

21:23 от Дановото племе, Елтеко с пасбищата му, Гиветон с пасбищата му.

21:24 Еалон с пасбищата му и Гетримон с пасбищата му; четири града;

21:25 а от половината на Манасиевото племе, Таанах с пасбищата му; два града.

21:26 Всичките градове за семействата на останалите Каатови потомци бяха десет с пасбищата им.

21:27 А на Гирсоновите потомци, от семействата на левитите, дадоха от другата половина на Манасиевото племе, прибежищния за убиец град Голан у Васан с пасбищата му и Веестера с пасбищата му; два града;

21:28 от Исахаровото племе, Кисион с пасбищата му, Даврат с пасбищата му,

21:29 Ярмут с пасбищата му и Енганим с пасбищата му; четиридесет града;

21:30 от Асировото племе, Мисаал с пасбищата му, Авдон с пасбищата му,

21:31 Хелкат с пасбищата му и Роов с пасбищата му, Авдон с пасбищата му,

21:32 а от Нефталимовото племе, прибежищния за убиец град Кедес в Галилея с пасбищата му, Амот-дор с пасбищата му и Картан с пасбищата му; три града.

21:33 Всичките градове на Гирсоновците според семействата им бяха тридесет града с пасбищата им.

21:34 И на семействата Мерариевите потомци, останалите от левитите, дадоха от Завулоновото племе Иокнеам с пасбищата му, Карта с пасбищата му,

21:35 Димна с пасбищата му и Наалон с пасбищата му; четири града;

21:36 от Рувимовото племе, Восор, с пасбищата му, Яса с пасбищата му,

21:37 Кедимот с пасбищата му и Мефаят с пасбищата му, Маханаим с пасбищата му;

21:38 а от Гадовото племе, прибежищния за убиец град Рамот в Галаад се пасбищата му, Маханаим с пасбищата му;

21:39 Есевон с пасбищата му и Язир с пасбищата му; всичко четири града.

21:40 Всичките градове, които дадоха чрез жребие на Манасиевите потомци, според семействата им, на останалите от семействата на левитите, бяха дванадесет града.

21:41 Всичките градове на левитите всред притежанието на израилтяните бяха четиридесет и осем града с пасбищата им.

21:42 Тия градове бяха всеки с околните си пасбища; така бяха всичките тия градове.

21:43 Така Господ даде на Израиля цялата земя, за която беше се клел на бащите им, че ще им я даде; и завладяха я и заселиха се в нея.

21:44 И Господ им даде спокойствие от всяка страна, според всичко що беше се клел на бащите им; и от всичките им неприятели никоя не можа да устои против тях; Господ предаде всичките им неприятели в ръката им.

21:45 Не пропадна ни едно от всичките добри неща, които Господ беше говорил на Израилевия дом; всички се сбъднаха.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase