Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Joshua 19

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]

19:1 Второто жребие излезе за Симеона, за племето на Симеоновците според семействата им; и наследството им беше всред наследството на юдейците.

19:2 За своето наследство те имаха; Вирсавее (или Савее), Молада,

19:3 Асур-суал, Вала, Асем,

19:4 Елтолад, Ветул, Хорма,

19:5 Сиклаг, Вет-маркавот, Асарсуса,

19:6 Ветловаот и Саруен; тринадесет града със селата им;

19:7 Аин, Римон, Етер и Асан; четири града със селата им;

19:8 и всичките села, които бяха около тия градове, до Ваалат-вир (който е южният Рамат). Това е наследството за племето на симеонците според семействата им.

19:9 От дяла на юдейците се даде наследството на симеонците, защото делът на юдейците беше голям за тях; за това, симеонците наследиха дял всред тяхното наследство.

19:10 Третото жребие излезе за завулонците, според семействата им; и пределът на наследството им беше до Сарид;

19:11 и границата им отиваше западно до Марала, и досягаше Давасес и досягаше потока, който е срещу Иокнеам;

19:12 и от Сарид завиваше към изгрева на слънцето до междата на Кислот-тавор, и излизаше на Даврат, и възлизаше на Яфия,

19:13 и от там минаваше към изток в Гетефер, в Ита-касин, и излизаше в Римон-метоар към Нуя;

19:14 и от север границата завиваше в Анатот, и свършваше в долината Ефтаил,

19:15 като включваше Катат, Наадал, Симрон, Идала и Витлеем, дванадесет града със селата им.

19:16 Това е наследството на завулонците по семействата им, -тия градове със селата им.

19:17 Четвъртото жребие излезе за Исахара, за исахарците по семействата им.

19:18 Пределът им беше Езраил, Кесулот, Сунам,

19:19 Афераим, Сеон, Анахарат,

19:20 Равит, Кисион, Авес,

19:21 Ремет, Енганим, Енада и Вет-фасис;

19:22 и границата досягаше Тавор, Сахасима и Ветсемес; и границата им свършваше при Иордан; шестнадесет града със селата им.

19:23 Това е наследството за племето на исахарците по семействата им, - градовете със селата им.

19:24 Петото жребие излезе за племето на асирците семействата им.

19:25 Пределът им беше Хелкат, Али, Ветен, Ахсаф,

19:26 Аламелех, Амад и Мисал, и достигаше, до Кармил на запад и до Сихор-ливнат;

19:27 и границата им завиваше към изгрева на слънцето при Вет-дагон, и досягаше Завулон и долината Ефтаил на север от Ветемек и Наил, и излизаше при Хаул на ляво,

19:28 и Еврон, Роов, Амон и Кана, до големия Сидон;

19:29 и границата завиваше към Рама и към укрепения град Тир; и границата завиваше към Оса, и свършваше при морето край страната на Ахзив,

19:30 и Ама, Афен и Роов; двадесет идва града със селата им.

19:31 Това е наследство за племето на асирците по семействата им - тия градове със селата им.

19:32 Шестото жребие излезе за нефталимците, за нефталимците по семействата им.

19:33 Границата им беше от Елеф, от Алон* близо при Саананим, и Адами-некев, и Явнеил, до Лакум и свършваше при Иордан;

19:34 и границата завиваше към запад до Азнот-тавор, и от там излизаше при Укок, и досягаше Завулон на юг, а досягаше Асир на запад и Юда при Иордан към изгрева на слънцето.

19:35 А укрепените градове бяха: Сидим, Сер, Амат, Ракат Хинерот,

19:36 Адама, Рама, Асор,

19:37 Кедес, Едран, Енасор,

19:38 Ирон, Мигдалил, Орам, Ветанат и Ветсемес; деветнадесет града със селата им,

19:39 Това е наследството за племето на нефталимците по семействата им - градовете със селата им.

19:40 Седмото жребие излезе за племето на данците по семействата им.

19:41 Пределът, който те наследяваха, беше Саара, Естаол, Ерсемес,

19:42 Салавим, Еалон, Етла,

19:43 Елон, Тамната, Акарон,

19:44 Елтеко, Гиветон, Ваалат,

19:45 Юд, Вани-варак, Гетримон,

19:46 Меиаркон и Ракон, с околността, която е срещу Иопа,

19:47 А пределът на данците не им стигаше; за това данците отидоха и воюваха против Лесем, и като го превзеха и го поразиха с острото на ножа, взеха го за притежание и заселиха се в него; и Лесем наименуваха Дан, по името на праотца си Дан.

19:48 Това е наследството за племето на данците по семействата им, - тия градове със селата им.

19:49 А като свършиха подялбата на земята, според пределите й, израилтяните дадоха на Исуса Навиевия син наследството всред себе си;

19:50 според Господната заповед, дадоха му града, който поиска, сиреч , Тамнат-сарах в хълмистата част на Ефрема; и той съгради града и живееше в него.

19:51 Тия са наследствата, който свещеникът Елеазар и Исус Навиевия син и началниците на бащините домове на племената на израилтяните разделиха с жребие в Сило пред Господа, при входа на шатъра за срещане. Така свършиха подялбата на земята.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase