Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Joshua 15

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]

15:1 А на племето на Юдейците, според семействата им, се падна по жребие земята до едомската граница; пустинята Цин на юг беше южният й край.

15:2 И южната им граница беше от най-далечния край на Соленото море, от залива, който се простира към юг;

15:3 и простираше се към юг до нагорнището на Акравим, преминаваше в Цин, възлизаше на юг от Кадис-варни, и минаваше край Есрон, възлизаше в Адар, завиваше към Карка,

15:4 минаваше в Асмон, и излизаше при египетския поток; и границата свършваше при морето. Това ще ви бъде южна граница.

15:5 А южната граница беше Соленото море до устието на Иордан. И границата на северната част почваше от залива на морето при устието на Иордан;

15:6 и границата възлизаше до Ветагла и минаваше на север от Ветарава; и границата възлизаше до камъка на Воана Рувимовия потомък;

15:7 и от долината Ахор границата възлизаше към Девир и завиваше на север към Галгал срещу нагорнището на Адумим, който е на южната страна на потока; после границата преминаваше към водата на Енсемес и свършваше до извора Рогил;

15:8 и границата възлизаше през долината на Еномовия син, на южната страна на Евус (това е Ерусалим); и границата се възкачваше на върха на хълма, който е на запад срещу еномската долина, който е в северния край на долината на рефаимите;

15:9 и от върха на хълма границата минаваше до извора на водата Нефтоя и излизаше в градовете на ефронската гора; и границата се отправяше към Ваала (която е Кириат-иарим);

15:10 и от Ваала границата завиваше западно към сиирската гора, и минаваше край северната страна на гората Ярим (който е Хасалон), и слизаше у Ветсемес, и минаваше през Тамна;

15:11 после границата излизаше към северната страна на Акарон; и границата се отправяше до Сикрон, и минаваше в гората Ваала, и свършваше при морето.

15:12 А западната граница беше край голямото море и пределите му. Тия бяха границите околовръст, на юдейците според семействата им.

15:13 И според заповяданото от Господа на Исуса, той даде на Халева Ефониевия син за дял между юдейците града на Арва, Енаковия баща, който град е Хеврон.

15:14 И Халева изпъди от там тримата Енакови сина: Сесая, Ахимана и Талмая, Енакови чада.

15:15 И от там отиде против жителите на Девир (а името на Девир по-напред беше Кириат-сефер).

15:16 И рече Халев: Който порази Кириат-сефер и го превземе нему ще дам дъщеря си Ахса за жена.

15:17 И превзе го Готониил син на Кенеза, Халевовия брат; и той му даде дъщеря си Ахса за жена.

15:18 И като отиваше тя му внуши щото да поиска от баща й нива; и тъй, като слезе от осела, Халев й рече: Що ти е?

15:19 А тя каза: Дай ми благословение: понеже си ми дал южна страна, дай ми и водни извори. И той и даде горните извори и долните извори.

15:20 Това е наследството на племето на юдейците според семействата им.

15:21 А най-крайните градове в племето на юдейците към едомските граници на юг бяха: Кавсеил, Едар, Ягур,

15:22 Кина, Димона, Адада,

15:23 Кадес, Асор, Итнан,

15:24 Зиф, Телем, Ваалот,

15:25 Асор-адата, Кириот, Есрон (който е Асор),

15:26 Амам, Сема, Молада,

15:27 Асаргад, Есемон, Ветфалет,

15:28 Асар-суал, Вирсавее, Визиотия,

15:29 Ваала, Иим, Асем,

15:30 Елтолад, Хесил, Хорма,

15:31 Сиклаг, Мадмана, Сансана,

15:32 Леваот, Силеим, Аин и Римон; всичките градове със селата си бяха двадесет и девет.

15:33 В равнината бяха: Естаол, Сараа, Асна,

15:34 Заноа, Енганим, Тапфуа, Инам,

15:35 Ярмут, Одолам, Сохо, Азика,

15:36 Сагарим, Адитаим, Гедира и Гедиротаим; четиринадесет града със селата им;

15:37 Сенан, Адаса, Мигдалгад,

15:38 Далаан Масфа, Иоктеил,

15:39 Лахис, Васкат, Еглон,

15:40 Хавон, Лахмас, Хитлис,

15:41 Гедирот, Вет-дагон, Наама и Макида; шестнадесет града със селата им;

15:42 Ливна, Етер, Асан,

15:43 Ефта, Асена, Несив,

15:44 Кеила, Ахзив и Мариса; девет града със селата им;

15:45 Акарон и заселищата му със селата му;

15:46 От Акарон до морето всичките градове , които са близо пре Азот, със селата им;

15:47 Азот и заселищата му със селата му, Газа и заселищата му със селата му, до египетския поток и голямото море с пределите му.

15:48 А в хълмистите места: Самир, Ятир, Сохо,

15:49 Дана, Кириат-сана (който е Девир),

15:50 Анав, Естемо, Аним,

15:51 Гесен, Олон и Гило; единадесет града със селата им;

15:52 Арав, Дума, Есан,

15:53 Янум, Вет-тапфуа, Афека,

15:54 Хумата, Кириат-арва (който е Хеврон) и Сиор; девет града и селата им;

15:55 Маон, Кармил, Зиф, Юта,

15:56 Езраел, Иокдеам, Заноа,

15:57 Акаин, Гаваа и Тамна, десет града със селата им;

15:58 Алул, Ветсур, Гедор,

15:59 Маарат, Ветанот и Елтекон, шест града със селата им;

15:60 Кириат-ваал (който е Кириатиарим) и Рава, два града със селата им.

15:61 В пустинята: Ветарава, Мидин, Сехаха,

15:62 Нивсан, града на солта, и Енгади, шест града със селата им,

15:63 А юдейците не можеха да изгонят евусейците, които населяваха Ерусалим; но евусейците живееха в Ерусалим с юдейците, и така живеят до днес.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase