Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Joshua 13

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]

13:1 А Исус беше стар напреднал на възраст; и Господ му рече: Ти си стар, напреднал на възраст, а остава още много земя да се превзема.

13:2 Ето земята, която остава още: всичките околности на филистимците и цялата Гесурска земя ,

13:3 от Сиор, който е към Египет, до границата на Акарон на север, която се счита на ханаанците, - петте околии на филистимците: на газяните, на азотците, на аскалонците, на гетците и на акаронците; и земята , която е на авейците;

13:4 на южната страна, цялата земя на ханаанците, и Меара, която е на сидонците, до Афек, до аморейските граници;

13:5 и земята на гевалците, и целият Ливан към изгрева на слънцето, от Ваалгад под Ермонската планина до прохода на Емат;

13:6 всичките планински жители от Ливан до Мисрефот-маим, то ест , всичките сидонци; тях Аз ще изтребя отпред израилтяните; а ти раздели тая земя в наследство на Израиля, според както съм ти заповядал.

13:7 Сега, прочее, раздели тая земя в наследство на деветте племена и на половината от Манасиевото племе.

13:8 А заедно с другата му половина рувимците и гадците взеха наследството си, което Моисея из даде оттатък Иордан, на изток, както Господният слуга Моисей им даде,

13:9 от Ароир, който е при брега на потока Арнон, и града, който е в средата на долината, и цялата медеванска равнина до Девон,

13:10 и всичките градове на аморейския цар Сион, който царуваше в Есевон до границите на амонците,

13:11 и Галаад, и пределите на гесурците й на мааханците, и цялата Ермонска планина, и целия Васан до Салха,

13:12 цялото царство на Ога във Васан, който царуваше в Астарот и в Едраи, и който бе оцелял от останалите от исполините; защото тях Моисей порази и ги изгони.

13:13 Обаче, израилтяните не изгониха гесурците и мааханците, та гесурците и мааханците живееха между Израиля, както живеят и до днес.

13:14 Само на Левиевото племе той не даде наследство: жертвите, принесени чрез огън на Господа Израилевия Бог са тяхно наследство, според както им е казал.

13:15 А Моисей даде на племето на рувимците наследство според семействата им.

13:16 Пределите им бяха от Ароир, който е при брега на потока Арнон и града, който е всред долината, и цялата равнина до Медева,

13:17 Есевон и всичките му градове в равнината: Девон, Вамотваал, Вет-ваалмеон,

13:18 Яса, Кедимот, Мафаат,

13:19 Кириатаим, Сивма, Зарет-Саар, в хълма на Емак,

13:20 Вет-фегор, Асдот-фасга, Вет-есимот,

13:21 и всичките градове на равнината, и цялото царство на аморейския цар Сион, който царуваше в Есевон, когато Моисей порази заедно с мадиамските първенци: Евия, Рекема, Сура, Ура, и Рева, Сионови първенци, които живееха в оная земя.

13:22 И между убитите от тях, израилтяните убиха с нож Валаама Веоровия син, чародееца.

13:23 А границата на рувимците беше Иордан и пределите му. Това е наследството на рувимците според семействата им, с градовете му и техните села.

13:24 И на Гадовото племе, Моисей даде наследство на гадците, според семействата им.

13:25 Пределът им беше Язир и всичките Галаадски градове, и половината от земята на амонците до Ароир срещу Рава,

13:26 и от Есевон до Рамат-масфа и Ветоним, о от Маханаим, до границата на Девир,

13:27 и, в долината, Ветарам, Вет-нимра, Сокхот и Сафон, останалото от царството на есевонския цар Сион оттатък Иордан на изток, имайки за граница Иордан до края на езерото Хинерот.

13:28 Това е наследството на гадците според семействата им, с градовете му и техните села.

13:29 Моисей даде наследство и на половината от Манасиевото племе; и то стана притежание на половината от племето на манасийците според семействата им.

13:30 Пределът им беше от Маханаим, целия Васан, цялото царство на васанския цар Ог, и всичките зеселища на Яир, които са у Васан, шестдесет града.

13:31 И половината от Галаад, и Астарот и Едраи, градове на Оговото царство във Васан, са дадоха на потомците, на Махира Манасиевия син, на половината от Махировите потомци според семействата им.

13:32 Тия са наследствата, които Моисей раздели в моавските полета оттатък Иордан, срещу Ерихон, на изток.

13:33 А на Левиевото племе Моисей не даде наследство; Господ Израилевият Бог беше наследството им, според както и беше казал.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase