Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Numbers 34

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]

34:1 Господ говори още на Моисея, казвайки:

34:2 Заповядай на израилтяните като им кажеш: Когато влезете в Ханаанската земя, (земята, която ще ви се падне в наследство, Ханаанската земя според границите й),

34:3 тогава южните ви земи да бъдат от пустинята Цин покрай Едом: и южната ви граница да бъда от края на Соленото море на изток.

34:4 Южната ви граница да завива към нагорнището на Акравим и да отида до Цин, и да продължава от южната страна до Кадис-варни, да излиза на Асар-адар и да отива до Асмон.

34:5 И границата да завива от Асмон до египетския поток и да стигне до морето.

34:6 А за западна граница да имате Голямото море; това да ви бъде западната граница.

34:7 Северните ви граници да бъдат тия: от Голямото море да прокарате границата до половината Ор;

34:8 от планината Ор да прокарате границата до прохода на Емат; и границата да продължава до Седад.

34:9 И границата да продължава до Зифрон и да излиза на Асаренан. Това да ви бъде границата.

34:10 А източната си граница да прокарате от Асаренан до Шефам.

34:11 И границата да слиза от Шефам до Ривла на изток от Аин; и границата да слиза и да досяга брега на езерото Хинерот на изток.

34:12 И границата да слиза до Иордан и да излиза на Соленото море. Това ще бъде земята ви според окръжаващите я граници.

34:13 Моисея, прочее, заповяда на израилтяните като каза: Това е земята, която ще наследите чрез жребие, която Господ заповяда да се даде на деветте и половина племена.

34:14 Защото племето на рувимците, според бащините си домове, и племето на гадците, според бащините си домове, взеха наследството си, както и половината от Манасиевото племе взе.

34:15 Тия две и половина племена взеха наследството си оттатък Иордан, срещу Ерихон, на изток.

34:16 И Господ говори на Моисея, казвайки:

34:17 Ето имената на мъжете, които ще ви разделят земята в наследство: свещеникът Елеазар и Исус Навиевият син.

34:18 Също и от всяко племе да вземете по един първенец, за да разделят земята в наследство.

34:19 А ето имената на тия мъже: от Юдовото племе: Халев Ефониевият син;

34:20 от племето на симеонците: Самуил Амиудовият син;

34:21 от Вениаминовото племе: Елидад Хислоновият син;

34:22 от племето на данците: първенец Вукий Иоглиевият син;

34:23 от Иосифовите потомци, от племето на манасийците: първенец Аниил Ефодовият син;

34:24 а от племето на ефремците: първенец Камуил Сафтановият син;

34:25 от племето на завулонците: първенец Елисафан Фарнаховият син;

34:26 от племето на исахарците: първенец Фалтиил Азановият син;

34:27 от племето на асирците: първенец Ахиуд Шеломиевият син;

34:28 и от племето на нефталимците: първенец Федаил Амиудовият син.

34:29 Тия са, на които Господ заповяда да разделят наследството на израилтяните в Ханаанската земя.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase