Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Numbers 4

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]

4:1 И Господ говори на Моисея и Аарона, казвайки:

4:2 Измежду левийците преброй каатците по семействата им, по бащините им домове,

4:3 от тридесет години и нагоре до петдесет години, всички, които влизат в отреда да вършат работа в шатъра за срещане.

4:4 Ето, службата на каатците в шатъра за срещане ще бъде около пресветите неща;

4:5 когато се дигна станът, Аарон и синовете му ще пристъпват и ще снемат закривалната завеса, ще закрият с нея ковчега за плочите на свидетелството,

4:6 и ще турят на него покрива от язовски* кожи, а отгоре ще разпрострат плат цял от синьо и ще проврат върлините му.

4:7 Върху трапезата на присъствените хлябове ще разпрострат син плат, на който ще турят блюдата, темянниците, тасовете и поливалките за поливането; и постоянните хлябове ще бъдат на нея;

4:8 и върху тях ще разпрострат червен плат, и него ще покрият с покрив от язовски кожи, и ще проврат върлините й.

4:9 После ще вземат син плат и ще покрият светилника за осветлението, светилата му, щипците му, пепелниците му и маслениците му, с които си служат около него;

4:10 и ще турят него и всичките му прибори вътре в покрива от язовски кожи и ще го окачат на лост.

4:11 А върху златния олтар ще разпрострат син плат, и него ще покрият с покрив от язовски кожи, и ще проврат върлините му.

4:12 Ще вземат и всичките му служебни прибори, с които служат в светото място, и ще ги турят в син плат, ще ги покрият с покрив от язовски кожи и ще ги окачат на лост.

4:13 Тогава, като очистят пепелта от олтара, ще разпрострат на него морав плат,

4:14 и ще положат на него всичките му прибори, с които си служат около него, - въглениците, вилиците, лопатите и легените, всичките прибори на олтара, - и ще разпрострат върху него покрив от язовски кожи и ще проврат върлините му.

4:15 И като свършат Аарон и синовете му с покриването на светите вещи и всичките свети прибори, когато трябва да се дига станът, тогава да пристъпват каатците; за да ги носят: но да се не докосват до светите неща, за да не умрат. Тия неща от шатъра за срещане ще носят каатците.

4:16 И Елеазар, син на свещеника Аарона, ще има надзор над маслото за осветлението, благоуханния темян, постоянния хлебен принос и мирото за помазване, - надзор над цялата скиния и над всичките неща, които са в нея, - над светилището и принадлежностите му.

4:17 Господ говори още на Моисея и Аарона, казвайки:

4:18 Да не изтребите измежду левитите племето на семействата на Каатовците;

4:19 но, за да останат живи левитите и да не умрат, когато пристъпват при пресветите неща, правете им така: Аарон и синовете му да влизат и да ги поставят всекиго на службата му и на товара му;

4:20 но те да не влизат да видят светите неща ни за минутка, за да не умрат.

4:21 Господ говори на Моисея, казвайки:

4:22 Така също преброй гирсонците по бащините им домове, по семействата им;

4:23 от тридесет години и нагоре до петдесет години да ги преброиш, всички, които влизат в отреда, за да вършат службата на шатъра за срещане.

4:24 Ето службата на семействата на гирсонците при слугуването им и при носенето им на товари :

4:25 ще носят завесите на скинията и шатъра за срещане, покрива му, покрива от язовски кожи, който е отгоре му, и закривката на входа на шатъра за срещане,

4:26 и дворните завеси, закривката на вратата при входа на двора, който е около скинията и олтара, въжата им, всичките прибори за службата им и каквото е потребно за тия неща; така те ще слугуват.

4:27 Всичкото служене на Гирсоновците, относно всичкото им носене на товари и всичкото им слугуване, ще бъде според повелението на Аарона и на синовете му; и вие ще им определяте всяко нещо, което те са длъжни да носят.

4:28 Това е службата на семействата на Гирсоновците в шатъра за срещане; и заръчаното на тях ще бъде под надзора на Итамара, сина на свещеника Аарона.

4:29 Ще преброиш и мерарийците по семействата им, по бещините им домове;

4:30 от тридесет години и нагоре до петдесет години ще ги преброиш, всички, които влизат в отреда, за да вършат службата на шатъра за срещане.

4:31 И ето нещата, които са длъжни да носят през всичкото си слугуване в шатъра за срещане: дъските на скинията, лостовете й, стълбовете й, подложките й

4:32 и стълбовете на околния двор, подложките им, колчетата им, въжетата им, заедно с всичките им прибори и всичко що им принадлежи; и да определяте по име вещите, които те са длъжни да носят.

4:33 Това е службата на семействата на мерарийците във всичкото им слугуване в шатъра за срещане, под надзора на Итамара, син на свещеника Аарона.

4:34 И тъй, Моисей и Аарона и първенците на обществото преброиха Каатовците по семействата им и по бещините им домове,

4:35 от тридесет години и нагоре до петдесет години, всички, които влизаха в отреда, за да вършат службата на шатъра за срещане;

4:36 и преброените от тях по семействата им бяха две хиляди седемстотин и петдесет души.

4:37 Тия се преброени от семействата на Каатовците, всички, които слугуваха в шатъра за срещане, който Моисей и Аарона преброиха, според както Господ заповяда чрез Моисея.

4:38 А преброените от гирсонците по семействата си и по бащините си домове,

4:39 от тридесет години и нагоре до петдесет години, всички, които влизаха в отреда, за да вършат службата на шатъра за срещане,

4:40 преброените от тях по семействата им, по бащините им домове, бяха две хиляди шестотин и тридесет души.

4:41 Тия са преброените от семействата на гирсонците, всички, които слугуваха в шатъра за срещане, които Моисей и Аарон преброиха по Господното повеление.

4:42 А преброените от семействата на мерарийците по семействата им, по бащините им домове,

4:43 от тридесет години и нагоре до петдесет години, всички, които влизаха в отреда да слугуват в шатъра за срещане,

4:44 преброени от тях по семействата им бяха три хиляди и двеста души.

4:45 Тия са преброените от семействата на мерарийците, които Моисей и Аарон преброиха, според както Господ заповяда чрез Моисея.

4:46 Всички, които бяха преброени от левитете, които Моисей и Аарон и Израилевите първенци преброиха, по семействата им и по бащините им домове,

4:47 от тридесет години и нагоре до петдесет години, всички, които влизаха в шатъра за срещане да слугуват и да носят товари,

4:48 ония от тях, които бяха преброени, бяха осем хиляди петстотин и осемдесет души.

4:49 Преброиха се, според както Господ заповяда чрез Моисея, всички според службата си и според товара си. Така се преброиха от него, според както Господ заповяда на Моисея.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase