Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Leviticus 25

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]

25:1 Господ говори още на Моисея на Синайската планина, казвайки:

25:2 Говори на израилтяните, като им кажеш: Когато влезете в земята, която Аз ви давам, тогава земята да пази една събота за Господа.

25:3 Шест години да сееш нивите си и шест години да режеш лозето си и да събираш плода му;

25:4 а седмата година да бъде събота за тържествена почивка на земята, събота на Господа; в нея да не сееш нивата си и да не режеш лозето си.

25:5 Да не жънеш и саморасла жетва, нито да обираш гроздето от нерязано лозе: година за тържествена почивка да бъде на земята.

25:6 Произведеното през тая събота на земята ще ви бъде за храна: на тебе, на слугата ти, на слугинята ти, на наемника ти и на чужденеца, който се е заселел при тебе;

25:7 на добитъка ти, и на животните, които са в земята ти, всичкото нейно произведение ще бъде за храна.

25:8 Да си изброиш седем седмици от години, седем пъти по седем години, та, като ти мине времето на седем седмици от години,

25:9 тогава, на десетия ден от седмия месец, да накараш да се затръби с възклицание; в деня на умилостивението да накарате да се затръби из цялата ви земя.

25:10 И да осветите петдесетата година и да прогласите освобождение из цялата земя на всичките й жители; това ще ви бъде юбилей, когато ще се върнете, всеки на на притежанието си, и ще се върнете, всеки при семейството си.

25:11 Петдесетата година да ви бъде юбилейна година ; през нея да не сеете, нито да жънете самораслото, нито да берете нерязаното лозе.

25:12 Защото това е юбилей; той нека ви бъде свет; от полето да се храните с произведеното от него.

25:13 В тая юбилейна година да се върнете, всеки на притежанието си.

25:14 И ако продадеш нещо на ближния си, или купиш нещо от ближния си, да се не онеправдавате едни други;

25:15 но според числото на годините след юбилея да купуваш от ближния си, и според числото на годините на плодосъбирането да ти продава.

25:16 Според колкото са по-много годините, ще повишиш цената му, и според колкото са по-малко годините, ще понижиш цената му; защото той ти продава според числото на плодосъбиранията.

25:17 Да се не онеправдавате един други; но да се боиш от своя Бог; защото Аз съм Иеова вашият Бог.

25:18 И тъй, да държите повеленията Ми, да пазите съдбите Ми и да ги вършите, та да живеете безопасно на земята.

25:19 Земята ще дава плодовете си; и вие ще ядете до насита и ще живеете безопасно на нея.

25:20 И ако речете: Какво ще ядем в седмата година, като не посеем, нито съберем плодовете си?

25:21 Тогава ще заповядам така да се благослови за вас шестата година, щото ще роди плод за три години.

25:22 А в осмата година ще сеете и ще ядете от старите плодове до деветата година; догдето се съберат нейните плодове ще ядете старите запаси.

25:23 Земята да се не продава за всегда, понеже земята е Моя; защото вие сте чужденци и пришелци при Мене.

25:24 За това в цялата земя, която притежавате, позволявайте откупуване на земята.

25:25 Ако осиромашее брат ти и продаде нещо от притежанието си, нека дойде на-близкият му сродник и да купи онова, което брат му е продал.

25:26 Но ако човекът няма сродник да го откупи, и, като се улесни, сам намери с какво да го откупи,

25:27 тогава нека сметне годините от продажбата му, и нека повърне излишъка на онзи, комуто го е продал, и нека се върне на притежанието си.

25:28 Но ако не може да намери колкото трябва да плати, тогава продаденото да остане в ръката на купувача му до юбилейната година; и в юбилейната година; и в юбилея да се освободи, и той да се върне на притежанието си.

25:29 Ако някой продаде къщата за живеене в ограден град, тогава може да я откупи в разстояние на една година от продажбата й; за една цяла година от продажбата й; за една цяла година той ще има право да я откупи.

25:30 Но ако се не откупи до изтичането на една цяла година тогава оная къща, който е в ограден град, да се потвърди за всегда на купувача й във всичките му поколения в юбилей да се не освобождава.

25:31 Но същите в неоградените села да се считат, както полетата на земята; те може да се откупуват и да се освобождават в юбилей.

25:32 Обаче в левитските градове, лавитите могат когато да е да откупуват къщите в градовете, които притежават.

25:33 И ако някой купи къща от левитите, тогава продадената къща вътре в града, който притежава да се освободи в юбилей; защото къщите в градовете на левитите са тяхно притежание между израилтяните.

25:34 А полето на пасбището на градовете им да се не продава, защото им е вечно притежание.

25:35 Ако осиромашее брат ти, и видиш, че ръката му трепери, тогава да му помогнеш, като на чужденец или пришелец, за да живее при тебе.

25:36 Да не му вземеш лихва или печалба, но да се боиш от своя Бог та да живеете брат ти при тебе.

25:37 Парите си да не му дадеш с лихва, нито храната си да му дадеш за печалба.

25:38 Аз съм Господ вашият Бог, Който ви изведох из Египетската земя, за да ви дам Ханаанската земя, и да бъда ваш Бог.

25:39 Ако осиромашее брат ти при тебе и ти се продаде, да го не натовариш с робска работа.

25:40 Нека бъде той като наемник или пришелец при тебе; нека ти работи до юбилейната година;

25:41 тогава да си излезе от тебе, той и чадата му с него, и да се върне при семейството си, и нека ти работи до юбилейната година;

25:42 Защото те са Мои слуги, които изведох из Египетската земя; да се не продават като роби;

25:43 да не господаруваш над него жестоко, но да се боиш от своя Бог.

25:44 А колкото за робите и робините, които ще имаш, - от народите, които са около вас, от тях да купуваш роби и робини.

25:45 Още и от чадата на чужденците, които са пришелци между вас, от тях да купувате, и от техните семейства, които са между вас, които те са родили в земята ви; те да ви бъдат притежание.

25:46 И да ги оставите в наследство на чадата си; те да ги наследяват подир вас, като притежание; винаги от тях да бъдат вашите роби; но над братята си, израилтяните, да не господарувате един над друг жестоко.

25:47 Ако чужденец или пришелецът, който живее при тебе, се замогне, а брат ти осиромашее при него, та се продаде на чужденеца или на пришелеца при тебе, или на кого да е от семейството на чужденеца,

25:48 то, след като се продаде, той може да се откупи; един от братята му може да го откупи;

25:49 или стрикът му или стриковият му син може да го откупи, или някой близък сродник от семейството му може да го откупи, или ако той се е улеснил, може сам да откупи сабе си.

25:50 Тогава нека сметне с купувача си от годината, когато му се е продал до юбилейната година, така, че цената, за която се е продал, да бъде съразмерно с с числото на годините; да му се сметне свързано с времето на наемник.

25:51 Ако остават още много години, съразмерно с тях да възвърне за откупването си от парите, с които е бил купен.

25:52 Но ако остават малко години до юбилейната година, нека пресметне и съразмерно с годините да възвърне за откупуването си.

25:53 Като годишен наемник да бъде при него; той да не господарува над него жестоко пред тебе.

25:54 Но ако така се не откупи, тогава да си излезе в юбилейната година, той и чадата му с него,

25:55 защото израилтяните са Мои слуги; те са Мои слуги, които изведох из Египетската земя. Аз съм Господ вашият Бог.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase