Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Leviticus 21

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]

21:1 Господ рече още на Моисея: Говори на свещениците, Аароновите синове, и кажи им: Никой от вас да се не оскверни между людете си, заради мъртвец,

21:2 освен за близък сродник, сиреч , за майка си, за баща си, за сина си, за дъщеря си, или за брата си;

21:3 също и за сестра си девица, която е близка нему, и която не е била омъжена, заради нея може да се оскверни.

21:4 Като началник на людете си да се не оскверни така щото да стане мръсен.

21:5 Да не оплешат главата си, нито да бръснат краищата на брадата си, нито да правят порязвания по месата си.

21:6 Свети да бъдат на Бога си, и да не осквернят Името на Бога си; защото те принасят Господните чрез огън приноси, хляба на Бога си; затова, да бъдат свети.

21:7 Да не вземат жена, която е блудница или осквернена, нито да вземат жена напусната от мъжа си; защото свещеникът е свет на Бога си.

21:8 Прочее, да го накараш да бъде свет, защото той принася хляба на твоя Бог; свет да ти бъде; защото Аз Господ, Който ви освещавам, съм свет.

21:9 И ако дъщерята на някой свещеник се омърси с блудство, тя омърсява баща си; с огън да се изгори.

21:10 Но оня, който между братята си е велик свещеник, на чиято глава се е изляло мирото за помазване, и който се е посветил, за да облича свещените одежди, да не ткрива главата си, нито да раздира дрехите си,

21:11 нито да влиза при някой умрял, нито да се осквернява за баща си или за майка си;

21:12 нито да излиза от светилището или да осквернява светилището на Бога си; защото посвещаването чрез помазване с мирото на Бога му е станало на него. Аз съм Господ.

21:13 И той да вземе за жена девица;

21:14 вдовица, или напусната, или осквернена, или блудница да не взема; но девица от людете си да вземе за жена.

21:15 И тъй, да не осквернява потомството си между людете си; защото Аз съм Господ, Който го освещавам.

21:16 Господ говори още на Моисея, казвайки:

21:17 Говори на Аарона, като му речеш: Който от твоето потомство, във всичките им поколения, има недостатък, той да не пристъпва да принася хляб на Бога си.

21:18 Защото никой, който има недостатък, не бива да пристъпва: човек сляп, или куц, или със сплескан нос, или с нещо излишно,

21:19 или човек със строшена нога, или строшена ръка,

21:20 или гърбав, или завързляк, или с повредени очи, или със суха краста, или с лишаи, или килав.

21:21 Ни един човек от потомството на свещеника Аарона, който има недостатък, да не пристъпва за да принесе Господните чрез огън приноси; понеже има недостатък, ни бива да пристъпи да принесе хляба на Бога си.

21:22 От пресветите и от светите приноси нека яде хляба на Бога си;

21:23 но да не влиза до завесата нито да се приближава при олтара, понеже има недостатък, за да не омърсява светилищата Ми; защото Аз съм Господ, Който ги освещавам.

21:24 И тъй, Моисей каза това на Аарона и на синовете му, и на всичките израилтяни.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase