Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Leviticus 18

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]

18:1 Господ говори още на Моисея, казвайки:

18:2 Говори на израилтяните, като им кажеш: Аз съм Иеова вашият Бог.

18:3 Да не правите, както правят в Египетската земя, гдето сте живели, и да не правите както правят в Ханаанската земя, в която Аз ви завеждам; и да не ходите по техните повеления.

18:4 А Моите съдби да правите, и Моите повеления да пазите, да ходите в тях. Аз съм Иеова вашият Бог.

18:5 Затова, пазете повеленията Ми, и съдбите Ми, чрез които, ако човек прави това, ще живее. Аз съм Иеова.

18:6 Никой да не приближи при никоя своя кръвна роднина, за да открие голотата й. Аз съм Иеова.

18:7 Голотата на баща си, тоест, голотата на майка си, да не откриеш; тя ти е майка; да не откриеш голотата й.

18:8 Голотата на бащината си жена да не откриеш; тя е голотата на баща ти.

18:9 Голотата на сестра си, бащината ти дъщеря, или майчината ти дъщеря, родена у дома или родена вън, - голотата на такива да не откриеш.

18:10 Голотата на синовата си дъщеря, или на дъщеря на дъщеря ти - тяхната голота да не откриеш; защото тяхната голота е твоя.

18:11 Голотата на дъщерята на бащината ти жена, родена от баща ти, (сестра ти е), - нейната голота да не откриеш.

18:12 Голотата на бащината си сестра да не откриеш; тя е близка роднина на баща ти.

18:13 Голотата на майчината си сестра да не откриеш, защото тя е близка роднина на майка ти.

18:14 Голотата на бащиния си брат да не откриеш, тоест , при жена му да се не приближиш; тя ти е стрина.

18:15 Голотата на снаха си да не откриеш; жена е на сина ти; нейната голота да не откриеш.

18:16 Голотата на братовата си жена да не откриеш; тя е голотата на брата ти

18:17 Голотата на жена и на дъщеря й да не откриеш, нито да вземеш дъщерята на сина й, или дъщеря на дъщеря й, за да откриеш голотата й; те са нейни близки роднини; това е нечестие.

18:18 И да не вземаш жена заедно със сестра й докато е жива другата, за да откриеш голотата й, та да й стане съперница.

18:19 При жена, когато е разлъчена, поради нечистотата си, да не приближиш да откриеш голотата й.

18:20 И с жената на ближния си да се не съвъкупиш та да се оскверниш с нея.

18:21 Никак да не посветиш от семето си на Молоха; нито да оскверниш името на своя Бог. Аз съм Иеова.

18:22 С мъжко да не легнеш като с женско; това е гнусота.

18:23 И с никое животно да се не съвъкупиш та да се оскверниш с него, нито жена да застане пред животно, за да се съвъкупи с него; това е мърсота.

18:24 Не се осквернявай ни с едно от тия неща, защото с всички тия се оскверниха народите, които Аз изпъдих отпред вас.

18:25 Оскверни се и земята; за това въздавам върху нея беззаконието й, и земята избълва жителите си.

18:26 Вие, прочее, пазете повеленията Ми и съдбите Ми, и не правете ни една от тия гнусоти, ни туземец, ни зеселен между вас пришелец,

18:27 (защото всички тия гнусоти вършеха човеците, които са били преди вас на тая земя, та се оскверни земята)

18:28 за да не избълва и вас земята, когато я осквернявате, както избълва населението, което беше преди вас.

18:29 Защото, всеки който върши коя да е от тия гнусоти, - човеците, които ги вършат, ще се изтребят изсред людете си.

18:30 И тъй, пазете заръчванията Ми, и не вършете никой от тия гнусни обичаи, които са се вършили преди вас, та да се не оскверните в тях. Аз съм Иеова вашият Бог.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase