Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Leviticus 11

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]

11:1 И Господ говори на Моисея и Аарона, като им каза:

11:2 Говорете на израилтяните, казвайки: Ето животните, които можете да ядете измежду всичките животни, които са по земята.

11:3 Измежду животните всяко що има раздвоени копита и е с разцепени копита, и преживя, него да ядете.

11:4 Обаче от ония, които преживят, или от ония, които имат раздвоени копита, да не ядете следните: камилата, защото преживя, но няма раздвоени копита; тя е нечиста за вас;

11:5 питомния заек, защото преживя, но няма раздвоени копита; той е нечист за вас;

11:6 дивия заек, защото преживя, но няма раздвоени копита; той е нечист за вас;

11:7 и свинята, защото има раздвоени копита, и е с разцепени копита, но не преживя; тя е нечиста за вас;

11:8 От тяхното месо да не ядете, и до мършата им да не се допирате; те са нечисти за вас.

11:9 Измежду всичките, които са във водите, да ядете следните: всички във водите, които имат перки и люспи, в моретата и в реките, тях да ядете.

11:10 А измежду всичко, което се движи във водите, и измежду всяко одушевено животно, което е във водите, всички в моретата и в реките, които нямат перки и люспи, те са отвратителни за вас.

11:11 Непременно да бъдат отвратителни за вас; от месото им да не ядете, и от мършата им да се отвращавате.

11:12 Всичко във водите, което няма ни перки, ни люспи, да бъде отвратително за вас.

11:13 Измежду птиците да се отвращавате от следните; да се не ядат, понеже са отвратителни: орелът, грифата, морският орел,

11:14 пилякът, соколът по видовете му,

11:15 всяка врана по видовете й,

11:16 камилоптицата, бухалът, кукувицата, ястребът по видовете му

11:17 малкият бухал, рибарят, ибисът

11:18 лебедът, пеликанът, лешоядът,

11:19 щъркът, цаплята по видовете й, папунякът и прилепът.

11:20 Всички крилати пълзящи, които ходят на четири нозе, да бъдат отвратителни за вас.

11:21 Обаче измежду всичките пълзящи крилати, можете да ядете ония, които като ходят на четири нозе, имат пищяли над нозете си за да скачат с тях по земята.

11:22 Измежду тях можете да ядете следните: скакалеца по видовете му, солама по видовете му, харгола по видовете му, и акридата по видовете й.

11:23 А всички други крилати пълзящи, които имат четири нозе, да бъдат отвратителни за вас.

11:24 От тях ще бъдат нечисти: всеки, който се допира до мършата им, ще бъде нечист до вечерта;

11:25 и всеки, който понесе нещо от мършата им, да изпере дрехите си, и да бъде нечист до вечерта.

11:26 Всяко животно що има раздвоени копита, но не е с разцепени копита нито преживя, е нечисто за вас; всеки, който се допира до такова, ще бъде нечист.

11:27 И измежду всичките четвероноги животни, ония, които ходят на лапите си, ще бъдат нечисти за вас; всеки, който се допира до мършата им, ще бъде нечист до вечерта.

11:28 И който понесе мършата им нека изпере дрехите си, и да бъде нечист до вечерта; те са нечисти за вас.

11:29 Измежду пълзящите, които пълзят по земята, следните да бъдат нечисти за вас: невестулката, мишката, гущерът по видовете му,

11:30 ящерът, ящерицата, саврата, самиамитът, и хамелионът.

11:31 Тия са, които са нечисти за вас измежду всичките пълзящи; всеки, който се допира до мършата им, ще бъде нечист до вечерта.

11:32 И всяко нещо, върху което те биха паднали мъртви, ще бъде нечисто: било дървен съд, дреха, кожа, вретище, или какъв да е съд, който се употребява в работа, всеки трябва да тури във вода, и ще бъде нечист до вечерта; тогава ще бъде чист.

11:33 И ако някое от тях падне в някой пръстен съд, то всичко що е вътре в него ще бъде нечисто; а него да строшите

11:34 Всяка храна в него , която се яде, върху която се сипва вода, когато се сготви , ще бъде нечиста; и всяко питие, което се пие, във всеки такъв съд ще бъде нечисто.

11:35 Каквото и да било нещо, върху което би паднало нещо от мършата им, ще бъде нечисто; било пещ или огнище, трябва да се строшат; нечисти са и нечисти ще бъдат за вас.

11:36 Обаче извор или кладенец, гдето има събрана вода, ще си бъде чист; но каквото се допре до мършата на тия животни ще бъде нечисто.

11:37 Но ако падне нещо от мършата им върху някое семе за сеене, което ще се посее, то си е чисто

11:38 Обаче, ако са полели семето с вода, и падне нещо от мършата им на него, тогава е нечисто за вас.

11:39 Ако умре някое от животните, които бива да ядете, който се допре до мършата му, ще бъде нечист до вечерта.

11:40 И който яде от мършата му трябва да изпере дрехите си, и ще бъде нечист до вечерта; и който понесе мършата му нека изпере дрехите си, и ще бъде нечист до вечерта.

11:41 Всяка гадина, която пълзи по земята, е отвратителна; да ги не ядете.

11:42 Всичко, което се влачи по корема си, и всичко, което ходи на четири нозе, или всичко, което има много нозе, сиреч, всички гадини, които пълзят по земята, - тях да не ядете,защото са отвратителни.

11:43 Да се не омърсите с никакви пълзящи гадини, нито да се оскверните с тях, та да бъдете нечисти чрез тях.

11:44 Защото Аз съм Иеова вашият Бог; осветете се, прочее, и бъдете свети, понеже Аз съм свет; и да се не оскверните с никаква гадина пълзяща по земята.

11:45 Защото Аз съм Господ, който ви изведох из Египетската земя за да ви бъда Бог; бъдете, прочее, свети, защото Аз съм свет.

11:46 Това е законът за животните, за птиците, за всяко одушевено, което се движи във водите, и за всяко одушевено, което пълзи по земята,

11:47 за да правите разлика между чистото и нечистото, и между одушевеното, което бива да се яде, и одушевеното, което не бива да се яде.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase