Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Leviticus 9

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]

9:1 На осмия ден Моисей повика Аарона и синовете му и Израилевите старейшини;

9:2 и рече на Аарона: Вземи си мъжко теле в принос за грях, и овен за всеизгаряне, без недостатък, та ги принеси пред Господа.

9:3 И да говориш на израилтяните, казвайки: Вземете козел в принос за грях, и за всеизгаряне теле и агне, едногодишни, без недостатък,

9:4 и за примирителен принос юнец и овен, за да ги пожертвувате пред Господа, и хлебен принос омесен с дървено масло; защото днес ще ви се яви Господ.

9:5 И тъй, донесоха пред шатъра за срещане онова, което заповяда Моисей; и цялото общество се приближи и застана пред Господа.

9:6 И Моисей каза: Това е, което Господ заповяда да направите; и Господната слава ще ви се яви.

9:7 Тогава рече Моисей на Аарона: Пристъпи при олтара та принеси приноса си за грях и всеизгарянето си, и направи умилостивение за себе си и за людете; принеси и приноса за людете и направи умилостивение за тях, според както заповяда Господ.

9:8 Аарон, прочее, пристъпи при олтара та закла телето на приноса за грях, което беше за него.

9:9 А синовете на Аарона му донесоха кръвта; и той след като натопи пръста си в кръвта и я тури върху роговете на олтара, изля кръвта в подножието на олтара;

9:10 а тлъстината, бъбреците, и булото на дроба от приноса за грях изгори на олтара, според както Господ беше заповядал на Моисея.

9:11 А месото и кожата изгори на огън вън от стана.

9:12 Закла и всеизгарянето; и синовете на Аарона му представиха кръвта, с която поръси олтарът наоколо.

9:13 Тогава му донесоха всеизгарянето, къс по къс, с главата; и ги изгори на олтара;

9:14 и изми вътрешностите и нозете, и изгори ги на олтара, върху всеизгарянето.

9:15 Тогава принесе приноса за людете, като взе козела на приноса за грях, който беше за людете, закла го, и го принесе за грях, както и първото.

9:16 И представи всеизгарянето и го принесе според наредбата.

9:17 Принесе и хлебния принос, напълни ръката си от него, и го изгори на олтара, освен утринното всеизгаряне.

9:18 Закла още юнеца и овена на примирителната жертва, която беше за людете; и синовете на Аарона му представиха кръвта, (с която поръси олтарът наоколо),

9:19 и тлъстините от юнеца, а от овена - опашката, тлъстината , която покрива вътрешностите , бъбреците и булото на дроба;

9:20 и като туриха тлъстините върху гърдите, той изгори тлъстините върху олтара.

9:21 А гърдите и дясното бедро подвижи Аарон за движим принос пред Господа, според както Моисей беше заповядал.

9:22 Тогава Аарон подигна ръцете си към людете и ги благослови; и, както беше вече принесъл приноса за грях, всеизгарянето, и примирителните приноси, слезе.

9:23 И Моисей и Аарон, като влязоха в шатъра за срещане, при излизането си благословиха людете; и Господната слава се яви на всичките люде.

9:24 И огън излезе от пред Господа и пояде всеизгарянето и тлъстините върху олтара; и като видяха това, всичките люде издадоха силен вик и паднаха на лице.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase