Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Leviticus 8

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]

8:1 Господ още говори на Моисея, казвайки:

8:2 Вземи Аарона и синовете му с него, и одеждите, мирото за помазване, юнеца на приноса за грях, двата овена, и коша с безквасните;

8:3 и събери цялото общество при входа на шатъра за срещане.

8:4 И Моисей стори според както му заповяда Господ; и събра се обществото пред входа на шатъра за срещане.

8:5 Тогава рече Моисей на обществото: Ето какво заповяда Господ да направим:

8:6 Моисей, прочее, доведе Аарона и синовете му и ги изми с вода.

8:7 После го облече с хитона и го опаса с пояса, облече го с мантията, тури му ефода, препаса го с препаската на ефода, и го стегна с нея.

8:8 Тогава му тури нагръдника, и в нагръдника положи Урима и Тумима.

8:9 Положи и митрата на главата му, и отпреде на митрата закачи златната плочица, сиреч , светия венец, според както Господ бе заповядал на Моисея.

8:10 След това Моисей взе мирото за помазване, и като помаза скинията и всичко в нея, освети ги.

8:11 С него поръси и върху олтара седем пъти, и помаза олтара с всичките му прибори, и умивалника с подложката му, за да ги освети.

8:12 Тогава от мирото за помазание изля на главата на Аарона та го помаза, за да го освети.

8:13 После Моисей приведе Аароновите синове, облече ги с хитони, опаса ги с пояси, и тури им гъжви, според както Господ бе заповядал на Моисея.

8:14 След това приведе юнеца на приноса за грях; и Аарон и синовете му положиха ръцете си на главата на принесения за грях юнец.

8:15 И закла го; и Моисей взе кръвта и с пръстта си тури я на роговете на олтара наоколо та очисти олтара, а останалото от кръвта изля в подножието на олтара; така го освети за да направи умилостивение за него.

8:16 После взе всичката тлъстина, която е върху вътрешностите, булото на дроб, и двата бъбрека с тлъстината им, и Моисей ги изгори на олтара.

8:17 А юнеца, кожата му, месото му, и изверженията му изгори на огън вън от стана, според както Господ бе заповядал на Моисея.

8:18 След това приведе овена за всеизгаряне; и Аарон и синовете му положиха ръцете си на главата на овена.

8:19 И закла го; и Моисей поръси олтара наоколо с кръвта.

8:20 И насече овена на късове; и Моисей изгори главата, късовете, и тлъстината.

8:21 А вътрешностите и нозете изми с вода; и Моисей изгори на олтара целия овен; това беше всеизгаряне за благоухание, жертва чрез огън Господу, според както Господ бе заповядал на Моисея.

8:22 Тогава приведе другия овен, овенът на посвещението; и Аарон и синовете му положиха ръцете си на главата на овена.

8:23 И закла го; и Моисей взе от кръвта му и тури я на края на дясното ухо на Аарона, на палеца на дясната му ръка, и на палеца на дясната му нога.

8:24 Приведе и Аароновите синове; и Моисей тури от кръвта на края на дясното им ухо, на палеца на дясната им ръка, и на палеца на дясната им нога; и с кръвта Моисей поръси олтара наоколо.

8:25 После взе тлъстината и опашката, всичката тлъстина върху вътрешностите, булото на дроба, двата бъбрека с тлъстината им, и дясното бедро;

8:26 взе и от коша с безквасните, който беше пред Господа, една безквасна пита, един хляб омесен с дървено масло, и една кора, та ги тури на тлъстината и на дясното бедро;

8:27 и като тури всичкото това в ръцете на Аарона и в ръцете на синовете му, подвижи ги за движим принос пред Господа.

8:28 После Моисей ги взе от ръцете им и ги изгори на олтара върху всеизгарянето; това беше жертва на посвещение за благоухание; това беше жертва чрез огън Господу.

8:29 Моисей взе и гредите та ги подвижи за движим принос пред Господа; това беше Моисеевия дял от овена на посвещаването, според както Господ беше заповядал на Моисея.

8:30 После Моисей взе от мирото за помазване и от кръвта, която беше върху олтара, та поръси Аарона и одеждите му, и синовете му и одеждите на синовете му, с него; така освети Аарона и одеждите му, и синовете му и одеждите на синовете му с него.

8:31 Тогава каза Моисей на Аарона и на синовете му: Сварете месото при входа на шатъра за срещане, и там го яжте с хляба, който е в коша на посвещаването, както ми биде заповядано когато Господ ми рече: Аарон и синовете му да ги ядат.

8:32 А колкото остава от месото и от хляба да изгорите в огъня.

8:33 И да не излизате от входа на шатъра за срещане за седем дена, преди да са се изпълнили дните на посвещаването ви; защото през седем дена ще става посвещаването ви.

8:34 Според както Господ заповяда да се върши, така и е било извършено днес, за да стане умилостивение за вас.

8:35 И през тия седем дена да седите пред входа на шатъра за срещане, денем и нощем, та да пазите Господните заръчвания, за да не умрете; защото така ми биде заповядано.

8:36 И Аарон и синовете му извършиха всичко що Господ заповяда чрез Моисея.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase