Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Leviticus 1

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]

1:1 И Господ повика Моисея, и като му говореше от шатъра за срещане каза:

1:2 Говори на израилтяните, казвайки им: Когато някой от вас принесе принос Господу, от добитъка нека принесе, от чердата или от стадата.

1:3 Ако приносът му за всеизгаряне е от чердата, нека принесе мъжко без недостатък; да го принесе над входа на шатъра за срещане, за да бъде прието от Господа.

1:4 Да положи ръката си на главата на животното за всеизгаряне, и ще бъде прието за него, за да извърши умилостивение за него.

1:5 После да заколи телето пред Господа, и свещениците, Аароновите синове, да принесат кръвта и да поръсят с кръвта наоколо върху олтара, който е пред входа на шатъра за срещане.

1:6 И да одере животното за всеизгаряне и да го насече на късове.

1:7 А синовете на свещеника Аарона да турят огън на олтара и да наредят дърва на огъня.

1:8 И свещениците, Аароновите синове, да сложат тия късове, главата и тлъстината, на дървата, които са върху огъня на олтара;

1:9 а вътрешностите му и нозете му да измие с вода, и свещеникът да изгори всичките на олтара, като всеизгаряне, жертва чрез огън, благоуханна Господу.

1:10 Ако пък приносът му за всеизгаряне е от стадата, от овците или от козите, нека принесе мъжко без недостатък.

1:11 Да го заколи пред Господа на северната страна на олтара; а свещениците, Аароновите синове, да поръсят олтара наоколо с кръвта му.

1:12 И да го насече на късове, с главата му и тлъстините му; а свещеникът да ги нареди на дървата които са върху огъня на олтара.

1:13 А вътрешностите и нозете да измие с вода; и свещеникът да принесе всички тия и да го изгори на олтара; това е всеизгаряне, жертва чрез огън, благоуханна Господу.

1:14 Но ако приносът му за всеизгаряне Господу е от птиците, тогава да принесе от гургулиците или от гълъбчетата.

1:15 Свещеникът да го донесе при олтара и, като откъсне главата му, да го изгори на олтара; а кръвта му да изцеди до страната на олтара,

1:16 Да изтръгне гушата му с изверженията му и да ги хвърли на източната страна на олтара, към мястото за пепелта.

1:17 И да го разчекне между крилата, но без да го разделя на две; и свещеникът да го изгори на огъня на олтара; това е всеизгаряне, жертва чрез огън, благоуханна Господу.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase