Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Exodus 40

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]

40:1 Тогава Господ говори на Моисея казвайки:

40:2 На първия ден от първия месец да издигнеш скинията, шатъра за срещане.

40:3 И да туриш в него ковчега за плочите не свидетелството и да закриеш ковчега с завесата.

40:4 Да внесеш трапезата, и да наредиш на нея каквото трябва да се нарежда; да внесеш и светилника, и да запалиш светилата му.

40:5 Да поставиш златния кадилен олтар пред ковчега за плочите на свидетелството, и да наместиш покривката за входа на скинията.

40:6 Да туриш олтара за всеизгарянето пред входа на скинията, шатъра за срещане.

40:7 и да туриш умивалника между шатъра за срещане и олтара, и да налееш вода в него.

40:8 Да поставиш околния двор, и да окачиш покривката на дворния вход.

40:9 Да вземеш мирото за помазване, и да помажеш скинията и всичко що е в нея; така да я осветиш и всичките нейни принадлежности; и ще бъде света.

40:10 И да помажеш олтара за всеизгарянето и всичките му прибори, та да осветиш олтара; така ще бъде олтарът пресвет.

40:11 Да помажеш и умивалника и подложката му, та да го осветиш.

40:12 После да приведеш Аарона и синовете му пред входа на шатъра за срещане и да ги умиеш с вода;

40:13 и да облечеш Аарона с светите одежди, да го помажеш, та да го осветиш, за да Ми свещенодействува;

40:14 да приведеш и синовете му, да ги облечеш с хитони,

40:15 и да ги помажеш, както си помазал баща им, за да Ми свещенодействуват. От помазването им свещенството ще бъде на тях вечно, във всичките им поколения.

40:16 И Моисей направи всичко, според както Господ му заповяда; така направи.

40:17 В първия месец на втората година, на първия ден от месеца, скинията се издигна.

40:18 Моисей издигна скинията, като подложи подложките й, постави дъските й, намести лостовете й изправи стълбовете й.

40:19 И разпростря шатъра върху скинията и тури покривалото на шатъра отгоре му, според както Господ беше заповядал на Моисея.

40:20 И като взе плочите на свидетелството, положи ги в ковчега, и провря върлините през колелцата на ковчега, и положи умилостивилището върху ковчега.

40:21 И внесе ковчега в скинията, и окачи покривателната завеса та с нея покри ковчега с плочите на свидетелството, според както Господ беше заповядал на Моисея.

40:22 Положи и трапезата в шатъра за срещане откъм северната страна на скинията, отвън завесата;

40:23 и нареди на нея хлябовете пред Господа, според както Господ беше заповядал на Моисея.

40:24 Тури светилника в шатъра за срещане откъм южната страна на скинията, срещу трапезата;

40:25 и запали светилата пред Господа, според както Господ беше заповядал на Моисея.

40:26 И положи златния олтар в шатъра за срещане пред завесата;

40:27 и накади над него с благовонен темян, според както Господ беше заповядал на Моисея.

40:28 Окачи покривката за входа на скинията.

40:29 Положи олтара за всеизгарянето при входа на скинията, сиреч шатъра за срещане, и принесе на него всеизгарянето и хлебния принос, според както Господ беше заповядал на Моисея.

40:30 Положи и умивалника между шатъра за срещане и олтара и наля в него вода, за да се мият,

40:31 (и Моисей и Аарон и синовете му миеха от него ръцете си и нозете си;

40:32 когато влизаха в шатъра за срещане, и когато пристъпваха при олтара, миеха се, според както Господ беше заповядал на Моисея.

40:33 И постави двора около скинията и олтара, и окачи покривката на дворния вход. Така Моисей свърши делото.

40:34 Тогава облакът покри шатъра за срещане, и Господната слава изпълни скинията.

40:35 Моисей не можа да влезе в шатъра за срещане, защото облакът стоеше над него и Господната слава пълнеше скинията.

40:36 И когато облакът се дигаше от скинията, тогава израилтяните тръгваха на път, през всичките си пътувания;

40:37 но ако облакът не се дигаше, тогава не тръгваха до деня на вдигането му.

40:38 Защото Господният облак беше над скинията денем, а огън беше над нея нощем, пред очите на целия Израилев дом, през всичките им пътувания.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase