Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Exodus 38

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]

38:1 И направи олтара за всеизгаряне от ситимово дърво, пет лакътя дълъг и пет лакътя широк, четвъртит, и три лакътя висок.

38:2 И на четирите му ъгъла направи роговете му; роговете му бяха част от самия него; и обкова го с мед.

38:3 Направи и всичките прибори за олтара, гърнетата, лопатите, тасовете, вилиците и въглениците; всичките му прибори направи медни.

38:4 И направи за олтара медна решетка във вид на мрежа, под полицата, която е около олтара отдолу, така щото да стигне до средата на олтара.

38:5 Изля и четири колелца за четирите края на медната решетка, които да бъдат влагалища за върлините.

38:6 Върлините направи от ситимово дърво, и обкова ги с мед.

38:7 И провря върлините през колелцата от страните на олтара, за да се носи с тях. Кух, от дъски, направи олтара.

38:8 Направи умивалника от мед, и подложката му от мед, от огледалата на жените, които се събираха при вратата на шатъра за срещане да прислужват.

38:9 И направи двора; за южната страна, към пладне, завесите на двора бяха от препреден висон, дълги сто лакътя;

38:10 стълбовете им бяха двадесет, и медните им подложки двадесет, а куките на стълбовете и връзките им бяха сребърни.

38:11 И за северната страна завесите бяха сто лакътя дълги, стълбовете им двадесет, и медните им подложки двадесет; а куките на стълбовете и връзките им бяха сребърни.

38:12 После, за западната страна завесите бяха петдесет лакътя дълги, стълбовете им десет и подложките им десет; а куките на стълбовете и и връзките им бяха сребърни.

38:13 И за източната страна, която гледа към изток, бяха петдесет лакътя завеси;

38:14 завесите за едната страна на входа бяха дълги петдесет лакътя, стълбовете три и подложките им три;

38:15 така и на другата им страна; и от двете страни на дворния вход завесите бяха петнадесет лакътя дълги, стълбовете им три и подложките им три.

38:16 Всичките завеси около двора бяха от препреден висон.

38:17 Подложките на стълбовете бяха медни, куките на стълбовете и връзките им сребърни, и върховете им обковани със сребро.

38:18 Покривката за дворния вход беше везана изработка от синьо, мораво, червено и препреден висон; и дължината й беше двадесет лакътя, а височината на шир пет лакътя, както завесите на двора;

38:19 и стълбовете им бяха четири и медните им подложки четири, куките им сребърни, върховете им обковани със сребро, и връзките им сребърни.

38:20 Всичките колчета на скинията около двора бяха медни.

38:21 Това е сборът на вещите за скинията, сиреч, за скинията за плочите на свидетелството, както, според Моисеевото повеление, се изброиха чрез Итамара, син на свещеника Аарона, за служението на Левитите.

38:22 Веселеил син на Урия, Оровият син, от Юдовото племе, направи всичко, което Господ заповяда на Моисея;

38:23 и с него беше Елиав, Ахисамаховия син, от Дановото племе, резбар и изкусен художник, и везач на синьо, на мораво, на червено и на висон.

38:24 Всичкото злато, което се употреби за изработването на цялата работа на светилището, златото на приноса, беше двадесет и девет таланта и седемстотин и тридесет сикъла, според сикъла на светилището.

38:25 И среброто от данъка наложен върху преброените от обществото беше сто таланта и хиляда седемстотин осемдесет и пет сикъла, според сикъла на светилището, -

38:26 данък от един веках на глава, сиреч, половин сикъл, според сикъла на светилището, за всеки, който се е причислил към преброените, то ест, ония които бяха на възраст от двадесет години и нагоре, за шестстотин и три хиляди петстотин и петдесет души.

38:27 От среброто на стоте таланта изляха се подложките на светилището и подложките на стълбовете за завесата - сто подложки от сто таланта, - един талант за една подложка.

38:28 И от хилядата седемстотин и пет сикъла направи куките за стълбовете, обкова върховете им и направи връзки.

38:29 А медта на приноса беше седемдесет таланта и две хиляди и четиристотин сикъла.

38:30 От нея направи подложките за входа на шатъра за срещане, медния олтар, медната решетка за него, с всичките олтарски прибори,

38:31 подложките за стълбовете около двора, и подложките за дворовия вход, всичките колчета на скинията, и всичките колчета за двора наоколо.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase