Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Exodus 35

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]

35:1 Подир това Моисей събра цялото общество израилтяни и им каза: Ето какво заповяда Господ да правите.

35:2 Шест дена да се работи; а седмият ден да ви бъде свет, събота за почивка посветена Господу; всеки, който работи в тоя ден, да се умъртви.

35:3 В съботен ден да не кладате огън в никое от жилищата си.

35:4 Моисей още говори на цялото общество израилтяни, казвайки: Ето какво заповяда Господ, като каза:

35:5 Съберете помежду си принос за Господа; всеки, който е сърдечно разположен, нека принесе принос за Господа; злато, сребро и мед,

35:6 синьо, мораво, червено, висон и козина,

35:7 червено боядисани овчи кожи и язовски* кожи, ситимово дърво,

35:8 масло за осветление, и аромати за мирото за помазване и за благоуханното кадене,

35:9 ониксови камъни, и камъни за влагане на ефода и на нагръдника.

35:10 И всеки между вас, който има мъдро сърце, нека дойде, та да се направи всичко, което заповяда Господ:

35:11 скинията, покривката й, покривалото й, куките й, дъските й, лостовете й, стълбовете й и подложките й;

35:12 ковчега и върлините му, умилостивилището, и закривателната завеса;

35:13 трапезата и върлините й със всичките й прибори, и хлябът за постоянно приношение;

35:14 тоже и светилника за осветление с приборите му, светилата му, и маслото за осветление;

35:15 кадилния олтар и върлините му, мирото за помазване, благоуханния темян, входната покривка за входа на скинията;

35:16 олтара за всеизгарянето с медната му решетка, върлините му, и всичките му прибори, умивалника и подножието му;

35:17 завесите за двора, стълбовете му и подложките им, и закривката за дворния вход;

35:18 коловете за скинията и клоновете за двора с въжетата им;

35:19 служебните одежди за служене в светилището, светите одежди за свещеника Аарона, и одеждите за синовете му, за да свещенодействуват.

35:20 Тогава цялото общество на израилтяните си отиде от Моисеевото лице.

35:21 И пак дойдоха, всеки човек, когото сърцето подбуждаше, и всеки, когото духа разполагаше, и донесоха принос Господу за направата на шатъра за срещане и за всяка служба, и за светите одежди.

35:22 Дойдоха, мъже и жени, които имаха сърдечно разположение, и принесоха гривни, обеци, пръстени, мъниста и всякакви златни неща, - както и всички, които принесоха какъв да бил златен принос Господу.

35:23 И всеки, у когото се намираше синьо, мораво, червено, висон, козина, червено боядисани овчи кожи и язовски* кожи, принесоха ги.

35:24 Всички, които можаха да направяп принос от сребро и мед, принесоха принос Господу; и всички, у които се намираше ситимово дърво, за каква да било работа на службата, принесоха ги.

35:25 Тоже и всяка жена, която имаше мъдро сърце, предеше с ръцете си и принасяше напреденото - синьото, моравото, червеното и висона.

35:26 Всичките жени, чието сърце ги подбуждаше, и които умееха, предяха козината.

35:27 А началниците принесоха ониксовите камъни и камъните за влагане на ефода и на нагръдника,

35:28 и ароматите, и маслото за осветление, и за мирото за помазване, и за благоуханния темян.

35:29 Израилтяните принесоха доброволен принос Господу, всеки мъж и жена, които имаха сърдечно разположение да принесат за каква да било работа, която Господ чрез Моисея заповяда да се направи.

35:30 Тогава рече Моисей на израилтяните: Вижте, Господ повика по име Веселеила, син на Урия, Оровия син, от Юдовото племе,

35:31 и го изпълни с Божия дух в мъдрост разум, знание и всякакво изкусно работене,

35:32 за да изобретява художествени изделия, да работи злато, сребро, мед;

35:33 да изсича камъни за влагане, и да изрязва дърва, и да работи всяка художествена работа.

35:34 И Той тури в неговото сърце, и в сърцето на Елиава, Ахисамаховия син, от Давидовото племе, да поучават.

35:35 Изпълни с мъдрост сърцето им, за да работят всякаква работа на резбар, на изкусен художник, и на везач в синьо, в мораво, в червено и във висон, и на тъкач, с една дума, работа на ония, които вършат каква да било работа, и на ония, които изобретяват художествени изделия.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase