Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Exodus 31

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]

31:1 Пак говори Господ на Моисея, казвайки:

31:2 Виж, Аз повиках по име Веселеила сина на Урия, Оровия син, от Юдовото племе;

31:3 и изпълних го с Божия дух в мъдрост, в разум, в знание, и във всякакво изкуство;

31:4 за да изобретява художествени изделия, да работи злато, сребро и мед,

31:5 и да изсича камъни за влагане, и да изрязва дърва, за изработването на всякаква работа.

31:6 И, ето, с него Аз определих Елиава, Ахисамахов син, от Давидовото племе; и на всеки който е с мъдро сърце, Аз турих мъдрост в сърцето му, за да направят всичко що съм ти заповядал:

31:7 шатъра за срещане, ковчега за плочите на свидетелството, умилостивилището, което е над него, и всичките принадлежности на шатъра,

31:8 трапезата и приборите й, чисто златния светилник с всичките му прибори, и кадилния олтар,

31:9 олтара за всеизгарянето с всичките му прибори, и умивалника с подложката му;

31:10 служебните одежди, светите одежди на свещеника Аарона, и одеждите на синовете му, за да свещенодействуват;

31:11 мирото за помазване, и темяна за благоуханното кадене за светилището; според всичко, що съм ти заповядал, да го направят.

31:12 Господ говори още на Моисея, казвайки:

31:13 Говори тъй също на израилтяните, казвайки: Съботите Ми непременно да пазите; защото това е знак между Мене и вас във всичките поколания, за да знаете че Аз съм Господ, Който ви освещавам.

31:14 Прочее, да пазите съботата, защото ви е света: който я оскверни непременно да се умъртви; защото всеки, който работи в нея, тоя човек да се изтреби изсред людете си.

31:15 Шест дена да се работи, а седмият ден е събота за света почивка, света Господу; всеки, който работи в съботния ден, непременно да се умъртви.

31:16 Прочее, израилтяните да пазят съботата, като я празнуват във всичките си поколения по вечен завет.

31:17 То е знак между Мене и израилтяните за винаги; защото в шест дена направи Господ небето и земята, а на седмия ден си почина и се успокои.

31:18 И като свърши говоренето си с Моисея на Синайската планина, Господ му даде двете плочи на свидетелството, каменни плочи, написани с Божия пръст.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase