Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Exodus 28

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]

28:1 А ти вземи при себе си измежду израилтяните брата си Аарона и синовете му с него, за да Ми свещенодействуат; Аарона, и Аароновите синове Надава, Авиуда, Елеазара и Итамара.

28:2 И да направиш свети одежди на брата си Аарона, за слава и великолепие.

28:3 И кажи на всичките умни мъже, които Аз изпълних с дух на мъдрост, да направят одежди на Аарона за освещение, та да Ми свещенодействува.

28:4 Ето одеждите, които ще направиш: нагръдник и ефод, мантия и пъстротъкан хитон, митра и пояс; и да направят свети одежди на брата ти Аарона и на синовете му, за да Ми свещенодействуват.

28:5 И те нека приемат от людете приносите им от злато, синьо, мораво, червено, и препреден висон.

28:6 Да направят ефодът изкусна изработка от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон.

28:7 На двата му края да има две презрамки, които да се връзват за да се държи заедно.

28:8 И препаската върху ефода, която ще е над него, да бъде еднаква с него по направата му и част от самия ефод, от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон.

28:9 Да вземеш и два ониксови камъка, и да изрежеш на тях имената на синовете на Израиля,

28:10 шест от имената на единия камък, и имената на останалите шестима на другия камък, по реда на раждането им.

28:11 С изкуството на кеменорезец, както се изрязва печат, да изрежеш на двата камъка имената на синовете на Израиля.; и да ги вложиш в златни гнездица.

28:12 И да туриш тия два камъка на презрамките на ефода, камъни за спомен на израилтяните; и Аарон ще носи имената им за спомен пред Господа на двете си рамена.

28:13 И да направиш златни гнездица,

28:14 и двете верижки от чисто злато - изплетени от венцеобразна работа да ги направиш, и да закрепиш плетените верижки в гнездицата им.

28:15 Да направиш съдебния нагръдник изкусна изработка; според направата на ефода да го направиш; от златно, синьо, мораво, червено и препреден висон да го направиш.

28:16 Да бъде четвъртит, двоен, една педя дълъг и една педя широк.

28:17 И да закрепиш на него камъни, четири реда камъни, ред сард, топаз и смарагд да е първият ред,

28:18 вторият ред: антракс, сапфир и адамант;

28:19 третият ред: лигирий, агат и аметист;

28:20 а четвъртият ред: хрисолит, оникс и яспис; да бъдат закрепени в златните си гнездица.

28:21 Камъните да бъдат дванадесет, според имената на синовете на Израиля, според техните имена, както се изрязва печат; да бъдат за дванадесетте племена, всеки камък според името му.

28:22 И на нагръдника да направиш изплетени верижки, венцеобразна работа от чисто злато.

28:23 И да направиш на нагръдника две златни колелца и да туриш двете колелца на двата края на нагръдника.

28:24 Тогава да провреш двете венцеобразни златни верижки през двете колелца на краищата на нагръдника.

28:25 А другите два края на двете венцеобразни верижки да свържеш с двете гнездица, и да ги туриш на презрамките на ефода откъм външната му страна.

28:26 Да направиш още две златни колелца; които да туриш на другите два края на нагръдника, на оная му страна, която е откъм вътрешната страна на ефода.

28:27 Да направиш и други две златни колелца, които да туриш отдолу на двете презрамки на ефода, откъм вътрешната му страна, там гдето се събират краищата му, над изкусно изработената препаска на ефода.

28:28 И да връзват нагръдника през колелцата му за колелцата на ефода със син ширит, за да бъде над изкусно изработената препаска на ефода, и за да се не отделя нагръдникът от ефода.

28:29 Така Аарон, когато влиза в светото място, ще носи, винаги имената на синовете на Израиля върху съдебния нагръдник на сърцето си, за спомен пред Господа.

28:30 На съдебния нагръдник да положиш и Урима и Тумима, които да бъдат на Аароновото сърце когато влиза пред Господа; и Аарон да носи винаги съда на израилтяните на сърцето си пред Господа.

28:31 Да направиш мантията на ефода цяла от синьо.

28:32 В средата на върха й да има отвор, какъвто е отворът на бронята; и ще има тъкана обтока около отвора си, за да се не съдира.

28:33 И по полите й да направиш нарове от синьо, мораво и червено наоколо по полите й, и златни звънци наоколо памежду им, -

28:34 златен звънец и нар, златен звънец и нар, наоколо по полите на мантията.

28:35 И Аарон да я носи, когато служи, та звънтенето й да се чува когато влиза в светото място пред Господа, и когато излиза, за да не умре.

28:36 Да направиш и плочица от злато, на която да ирежеш, както се изрязва печат, Свет Господу.

28:37 Да я туриш на син ширит, за да бъде на митрата; в предната страна на митрата да бъде;

28:38 така да бъде на Аароновото чело, когато носи Аарон нечестието на светите неща, които израилтяните ще посвещават във всичките си свети приноси; та да бъде винаги на челото му, за да бъдат те приемани пред Господа.

28:39 И да направиш пъстротъкания хитон от висон, да направиш митра от висон и да направиш - везана работа.

28:40 А на Аароновите синове да направиш хитони, и пояси да им направиш, и гъжви да им направиш, за слава и великолепие.

28:41 С тия одежди да облечеш брата си Аарона и синовете му с него, и да ги помажеш, за да ги посветиш и да ги осветиш, за да Ми свещенодействуват.

28:42 Да им направиш и ленени, гащи, които да покриват голотата на тялото им; нека покриват бедрата им от кръста надолу;

28:43 и нека ги носят Аарон и синовете му, когато влизат в скинията за срещане, или когато пристъпват при олтара за да служат в светото място, да не би да се навлекат грях да да умрат. Това да е за вечен закон за него и за потомството му подир него.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase