Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Exodus 26

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]

26:1 При това да направиш скинията от десет завеси от препреден висон, и от синя, морава и червена материя; на тях да навезеш изкусно изработени херувими.

26:2 Дължината на всяка завеса да бъде двадесет и осем лакътя, и широчината на всяка завеса четири лакътя, всичките завеси да имат една мярка.

26:3 Петте завеси да бъдат скачени една с друга; и другите пет завеси да бъдат скачени една с друга.

26:4 И да направиш сини петелки по края на оная завеса, която е последна от първите скачени завеси; така да направиш и по края на последната завеса от вторите скачени завеси.

26:5 Да направиш петдесет петелки на едната завеса, и петдесет петелки да направиш по края на завесата; която е във вторите скачени завеси; петелките да са една срещу друга.

26:6 Да направиш и петдесет златни куки, и с куките да скачиш завесите една за друга; така скинията ще бъде едно цяло.

26:7 Да направиш завеси от козина за покрив над скинията; да направиш единадесет такива завеси;

26:8 дължината на всяка завеса да бъди тридесет лакътя, и широчината на всяка завеса четири лакътя; единадесет завеси да имат една мярка.

26:9 И да окачиш петте завеси отделно; а шестата завеса да прегънеш на две към лицето на скинията.

26:10 И да направиш петдесет петелки по края на оная завеса, която е последна от първите скачени завеси, и петдесет петелки по края на завесата, която е последна от вторите скачени завеси.

26:11 И да направиш петдесет медни куки и да вкараш куките в петелките, и така да съединиш покрива та да е едно цяло.

26:12 И оная част, която остава повече от завесите на покрива, половината на завесата, която остава, нека виси над задната страна на скинията.

26:13 И един лакът от едната страна и един лакът от другата страна от онава, което остава повече от дължината на завесите на покрива, да виси по страните на скинията отсам и оттам, за да я покрива.

26:14 Тоже да направиш покрив за скинията от червено боядисани овнешки кожи, и отгоре едно покривало от язовски кожи.

26:15 Да направиш за скинията дъски от ситимово дърво, които да стоят изправени

26:16 Десет лакътя да бъде дължината на всяка дъска и лакът и половина широчината на всяка дъска;

26:17 и два шипа да има във всяка дъска, един срещу друг; и така да направиш на всички дъски на скинията.

26:18 И дъските на скинията да направиш двадесет дъски за южната страна, към пладне;

26:19 и под двадесетте дъски да поставиш четиридесет сребърни подложки, две подложки под една дъска за двата й шипа, и две подложки под друга дъска за двата й шипа.

26:20 Също за втората страна на скинията, която е северната, да направиш двадесет дъски,

26:21 и четиридесетте им сребърни подложки, две подложки под една дъска, и две подложки под друга дъска.

26:22 А за задната страна на скинията, западната, да направиш шест дъски,

26:23 И две дъски да направиш за ъглите на скинията от задната страна;

26:24 да са скачени отдолу, а отгоре да са свързани посредством едно колелце; така да бъде за двете дъски; те нека бъдат за двата ъгъла.

26:25 Така да бъдат осем дъски, и сребърните им подложки шестнадесет подложки, две подложки под една дъска и две подложки под друга дъска.

26:26 И да направиш лостове от ситимово дърво, пет за дъските от едната страна на скинията;

26:27 пет лоста за дъските от другата страна на скинията, и пет лоста за дъските от задната страна, към запад.

26:28 И средният лост, който е в средата на дъските, да преминава от край до край.

26:29 Дъските да обковеш със злато, и колелцата им да направиш от злато за влагалища на лостовете; да обковеш и лостовете със злато.

26:30 Да издигнеш скинията според образеца й, който ти бе показан на планината.

26:31 И да направиш завеса от синьо, мораво, червено и препреден висон, и да навезеш на нея изкусно изработени херувими.

26:32 И да я окачиш със златни куки на четири обковани със злато стълба от ситимово дърво, които да стоят на четири сребърни подложки.

26:33 Под куките да окачиш завесата; и да внесеш там, отвътре завесата, ковчега с плочите на свидетелството, така щото завесата да ви отделя светото място от пресветото.

26:34 И до положиш умилостивилището върху ковчега с плочите на свидетелството в пресветото място.

26:35 А трапезата да положиш отвън завесата към южната страна на скинията; а трапезата да положиш към северната страна.

26:36 И да направиш за вратата на шатъра закривка, везана работа, от синьо, мораво, червено и препреден висон.

26:37 И за покривката да направиш пет стълба от ситимово дърво, които да обковеш със злато; куките им да бъдат златни; и да излееш за стълбовете пет медни подложки.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase