Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Exodus 2

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]

2:1 В това време отиде някой си човек от Левиевия дом та взе за жена една от Левиевите жени.

2:2 И жената зачна и роди син; и като видя, че беше красиво дете, кри го за три месеца.

2:3 Но понеже не можеше вече да се крие, взе му рогозен ковчежец и намаза го със смола и катран, тури детето в него и го положи в тръстиката край брега на реката.

2:4 А сестра му стоеше от далеч, за да види какво ще му се случи.

2:5 И Фараоновата дъщеря слезе да се окъпе в реката, а слугините й ходеха по брега на реката; и когато съгледа ковчежеца в тръстиката, тя прати слугинята си за го донесе.

2:6 Като го отвори, видя детето, и, ето малкото плачеше; и пожали го и каза: От еврейските деца е това.

2:7 Тогава сестра му рече на Фараоновата дъщеря: Да отида ли да ти повикам доилка от еврейките, за да ти дои детето?

2:8 И Фараоновата дъщеря й рече: Иди. И тъй, момичето отиде та повика майката на детето.

2:9 И Фараоновата дъщеря й рече: Вземи това дете и ми го отдой, и аз ще ти заплатя. И жената взе детето и го доеше.

2:10 А когато порасна детето, донесе го на Фараоновата дъщеря, и то стана неин син. И наименува го Моисей+: Понеже, каза тя, извлякох го от водата.

2:11 А във времето, когато Моисей порасна, излезе при братята си и гледаше теглилата им. И видя някой си египтянин, че биеше един евреин, един от братята му;

2:12 и като поразгледа насам натам и видя, че няма никой, уби египтянина и го скри в пясъка.

2:13 Излезе и на другия ден, и ето, двама евреи се препираха; и каза на обидника: Защо биеш другаря си?

2:14 А той рече: Кой те постави началник и съдия над на? Искаш ли и мене да убиеш, както уби египтянина? Тогава Моисей се уплаши и си каза: Явно е, че това нещо стана известно.

2:15 А като чу това Фараон, търсеше случай да убие Моисея; но Моисей побягна от Фараоновото лице и се засели в Мадиамската земя. И седна до един кладенец.

2:16 А Мадиамският жрец имаше седем дъщери, които дойдоха и наляха вода и напълниха коритата, за да напоят бащините си овци.

2:17 Но овчарите дойдоха и ги изпъдиха; а Моисей стана та им помогна, и напои овците им.

2:18 И като дойдоха при баща си Рагуила, той им рече: Как дойдохте днес толкова скоро.

2:19 А те казаха: Един египтянин ни избави от ръцете на овчарите, при това и вода ни наля та напои овците.

2:20 И той рече на дъщерите си: А где е той? защо оставихте човека? повикайте го да яде хляб.

2:21 И Моисей склони да живее при човека, който е даде на Моисея дъщеря си Сепфора за жена.

2:22 И тя роди син; и той го наименува Герсам*, защото думаше: Пришелец станах в чужда земя.

2:23 Подир дълго време египетският цар умря; а израилтяните пъшкаха под робството и извикаха: и викат им от робството стигна до Бога.

2:24 Бог чу пъшканията им; и Бог спомни завета си с Авраама, с Исаака, и с Якова.

2:25 И Бог погледна на израилтяните, и Бог разбра положението им.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase