Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Exodus 1

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]

1:1 Ето имената на синовете на Израиля, които дойдоха в Египет заедно с Якова; всеки дойде с челядта си:

1:2 Рувим, Симеон, Левий и Юда,

1:3 Исахар, Завулон, и Вениамин,

1:4 Дан и Нефталим, Гад и Асир.

1:5 Всичките човеци, които излязоха из чреслата на Якова бяха седемдесет души; а Иосиф беше вече в Египет.

1:6 И умря Иосиф, всичките му братя, и цялото онова поколение.

1:7 А потомците на Израиля се наплодиха и размножиха, увеличиха се и толкова много се засилиха, щото земята се изпълни от тях.

1:8 Тогава се възцари над Египет нов цар, който не познаваше Иосифа.

1:9 И той рече на людете си: Вижте, тия люде, израилтяните са по-много и по-силни от нас;

1:10 елате, да постъпим разумно спрямо тях, за да се не размножават, да не би, в случай на война, да се съединят и те с неприятелите ни, да воюват против нас и да си отидат от земята.

1:11 Затова поставиха над тях настойници, които да ги измъчват с тежък труд; и те съзидаха на Фараона Питом и Рамесий, градове за житници.

1:12 Но колкото повече ги измъчваха, толкова повече те се размножаваха и се разширяваха, така че египтяните се отвращаваха от израилтяните.

1:13 Затова египтяните караха жестоко израилтяните да работят;

1:14 огорчаваха живота им с тежка работа, да правят кал и кирпичи и да вършат всякакъв вид полска работа, всичките работи, с които ги караха да работят, бяха твърде тежки.

1:15 При това, египетският цар заръча на еврейските баби, (от които едната се именуваше Шифра, а другата Фуа), като им каза:

1:16 Когато бабувате на еврейките и видите, че раждат* , ако родят син, убивайте го, но ако родят дъщеря, тогава нека живее.

1:17 Но бабите се бояха от Бога, та не правеха каквото им заръча египетския цар, а оставяха живи мъжките деца.

1:18 Тогава египетския цар повика бабите и им рече: Защо правите това та оставяте живи мъжките деца?

1:19 И бабите казаха на Фараона: Понеже еврейките не са като египтянките; защото са пъргави и раждат преди да дойдат бабите при тях.

1:20 Затова Бог правеше добро на бабите. А людете се размножаваха и засилваха твърде много.

1:21 И понеже бабите се бояха от Бога, Той им направи домове.

1:22 Тогава Фараон заръча на всичките си люде, като каза: Всеки син, който се роди на евреите, хвърляйте го в Нил**, а всяка дъщеря оставяйте жива.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase