Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Genesis 1

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]

1:1 В началото Бог създаде небето и земята.

1:2 А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата.

1:3 И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина.

1:4 И Бог видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъмнината.

1:5 И Бог нарече светлината Ден, а тъмнината нарече Нощ. И стана вечер, и стана утро, ден първи.

1:6 И Бог каза: Да бъде простор посред водите, който да раздели вода от вода.

1:7 И Бог направи простора; и раздели водата, която беше под простора

1:8 И Бог нарече простора Небе. И стана вечер, и стана утро, ден втори.

1:9 И Бог каза: Да се събере на едно място водата, която е под небето, та да се яви сушата; и стана така.

1:10 И Бог нарече сушата Земя, и събраната вода нарече Морета; и Бог видя, че беше добро.

1:11 И Бог каза: Да произрасти земята крехка трева, трева семеносна и плодно дърво, което да ражда плод, според вида си, чието семе да е в него на земята; и стана така.

1:12 Земята произрасти крехка трева, трева която дава семе, според вида си, и дърво, което да ражда плод, според вида си, чието семе е в него; и Бог видя че беше добро.

1:13 И стана вечер, и стана утро ден трети.

1:14 И Бог каза: Да има светлина на небесния простор, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за показване времената, дните, годините;

1:15 и да бъдат за светила на небесния простор, за да осветляват земята; и стана така.

1:16 Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта; създаде и звездите.

1:17 И Бог ги постави на небесния простор, за да осветляват земята,

1:18 да владеят деня и нощта, и да разделят светлината от тъмнината; и Бог видя, че беше добро.

1:19 И стана вечер, и стана утро, ден четвърти.

1:20 И Бог каза: Да произведе водата изобилно множества одушевени влечуги, и птици да хвърчат над земята по небесния простор.

1:21 И Бог създаде големите морски чудовища и всяко одушевено същество, което се движи, които водата произведе изобилно, според видовете им, и всяка крилата птица според вида й; и Бог видя, че беше добро.

1:22 И благослови Бог, казвайки: Плодете се, размножавайте се, и напълнете водите в моретата; нека се размножават и птиците по земята.

1:23 И стана вечер, и стана утро, ден пети.

1:24 И Бог каза: Да произведе земята одушевени животни, според видовете им: добитък, влечуги и земни зверове, според видовете им; и стана така.

1:25 Бог създаде земните зверове според видовете им, добитъка - според видовете му, и всичко което пълзи по земята, според видовете му; И Бог видя, че беше добро.

1:26 И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.

1:27 и Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.

1:28 И Бог ги благослови. И рече им Бог: Плодете се и размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.

1:29 И Бог рече: Вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво; те ще ви бъдат за храна.

1:30 А на всичките земни зверове, на всичките въздушни птици, и на всичко, което пълзи по земята, в което има живот, давам, всяка зелена трева за храна; и стана така.

1:31 И Бог видя всичко, което създаде; и, ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро, ден шести.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase