พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

สุภาษิต / Proverbs 18

สุภาษิต / Proverbs

Return to Index

Chapter 19

1

คนยากจนผู้ดำเนินในความซื่อสัตยEองเขา ดีกว่าคนที่มีริมฝีปากตลบตะแลงและเป็นคนโงEP>

2

แล้วการที่จิตใจคนไม่มีความรู้ก็ไม่ดี และบุคคลที่เร่งเท้าหนักก็มักพลาดผิด

3

ความโง่ของคนใดนำความพินาศมาถึงเขา และใจของเขาเกรี้ยวกราดต่อพระเยโฮวาหEP>

4

ทรัพยEฤงคารเพิ่มเพื่อนเป็นอันมาก แต่คนยากจนก็ถูกเพื่อนของเขาร้างไป

5

พยานเท็จจะไม่ได้รับโทษหามิไดEและบุคคลผู้เปล่งคำมุสาจะหนีไม่พ้น

6

คนเป็นอันมากเอาอกเอาใจของเจ้านาย และทุกคนก็เป็นมิตรกับคนที่ให้ของกำนัล

7

บรรดาพี่น้องของคนยากจนก็ยังเกลียดเขา มิตรของเขาจะยิ่งไกลจากเขาสักเท่าใด เขาพยายามพูด แต่ไม่มีใครยอมฟัง

8

บุคคลที่ได้ปัญญาก็รักจิตใจตนเอง บุคคลผู้รักษาความเข้าใจไว้จะพบสิ่งที่ดี

9

พยานเท็จจะไม่รับโทษหามิไดEและบุคคลที่เปล่งคำมุสาจะพินาศ

10

ที่คนโง่จะอยู่อย่างสำราญก็ไม่เหมาะอยู่แล้ว ที่ทาสจะปกครองเจ้านายก็ยิ่งไม่เหมาะมากกว่านั้นอีก

11

สามัญสำนึกที่ดีกระทำให้คนโกรธช้า และที่มองข้ามการละเมิดไปเสียก็เป็นสง่าราศีแก่เขา

12

พระพิโรธของกษัตริยEหมือนเสียงคำรามของสิงโต แต่ความโปรดปรานของพระองคEหมือนน้ำค้างบนผักหญ้า

13

บุตรชายโง่เขลาเป็นความพินาศของบิดาของเขา และการทะเลาะวิวาทของภรรยาก็เหมือนน้ำฝนย้อยหยดไม่หยุด

14

เรือนและทรัพยEฤงคารเป็นมรดกมาจากบิดา แต่ภรรยาที่หยั่งรู้ก็มาจากพระเยโฮวาหEP>

15

ความเกียจคร้านทำให้หลับสนิท และคนขี้เกียจจะต้องหิว

16

บุคคลที่รักษาพระบัญญัติก็รักษาชีวิตของตน บุคคลที่ดูหมิ่นมรรคาทั้งหลายของพระองคE็จะถึงตาย

17

บุคคลที่เอ็นดูคนยากจนก็ให้พระเยโฮวาหEรงยืม และพระองคEะทรงตอบแทนแก่การกระทำของเขา

18

จงตีสอนบุตรชายของตนเมื่อยังมีความหวัง อย่าหมดกำลังใจเพราะเหตุการร้องไห้ของเขา

19

คนที่โมโหฉุนเฉียวจะต้องได้รับโทษ เพราะถ้าเจ้าช่วยเขาให้พ้นแล้ว ก็ต้องช่วยเขาให้พ้นอีก

20

จงฟังคำแนะนำและรับคำสั่งสอนเพื่อเจ้าจะได้ปัญญาสำหรับอนาคต

21

ในใจของมนุษยEีแผนงานเป็นอันมาก แต่คำปรึกษาของพระเยโฮวาหEั่นแหละ จะดำรงอยู่ไดEP>

22

สิ่งที่น่าปรารถนาในตัวมนุษยEือความเมตตา และคนยากจนยังดีกว่าคนมุสา

23

ความยำเกรงพระเยโฮวาหEำไปสู่ชีวิต และบุคคลผู้ได้รับแล้วก็หยุดด้วยความพอใจ เขาจะไม่มีอันตรายใดมาเยี่ยมกรายเขา

24

คนเกียจคร้านฝังมือของตัวไว้ในอกเสื้อ และจะไม่ยอมเอามาสู่ปากของตนอีก

25

จงตีคนที่มักเยาะเย้ย และคนเขลาจะเรียนความหยั่งรู้เอง จงตักเตือนคนที่มีความเข้าใจและเขาจะเข้าใจความรูEP>

26

บุคคลผู้ทำทารุณแก่บิดาของเขาและขับไล่มารดาของเขาไปเสีย เป็นบุตรชายผู้ก่อให้เกิดความอับอายและการถูกตำหนิ

27

บุตรชายของเราเอE จงเลิกฟังคำสั่งสอนที่ทำให้เจ้าหลงไปจากคำแห่งความรูEP>

28

พยานที่อธรรมก็เยาะเย้ยความยุติธรรม และปากของคนชั่วร้ายก็กลืนกินแต่ความชั่วช้า

29

การปรับโทษมีพร้อมอยู่สำหรับคนมักเยาะเย้ย และการโบยก็สำหรับหลังของคนโงEP>

สุภาษิต / Proverbs 20

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com