พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

สุภาษิต / Proverbs 12

สุภาษิต / Proverbs

Return to Index

Chapter 13

1

บุตรชายที่ฉลาดฟังคำสั่งสอนของบิดาตน แต่คนมักเยาะเย้ยไม่ฟังคำขนาบ

2

คนจะกินของดีจากผลปากของตน แต่จิตใจของคนละเมิดจะกินความทารุณ

3

บุคคลที่ระแวดระวังปากของเขาจะสงวนชีวิตของเขา แต่บุคคลที่เปิดริมฝีปากกว้างก็จะมาถึงความพินาศ

4

วิญญาณของคนเกียจคร้านยังอยากอยูEแต่ไม่ได้อะไรเลย ฝ่ายวิญญาณของคนขยันจะอ้วนพี

5

คนชอบธรรมเกลียดความเท็จ แต่คนชั่วร้ายประพฤติน่ารังเกียจและน่าอดสู

6

ความชอบธรรมระแวดระวังผู้ที่ทางของเขาเที่ยงธรรม แต่ความชั่วร้ายคว่ำคนบาป

7

คนที่ว่าตนมั่งคั่ง แต่ไม่มีอะไรเลยก็มี คนที่ว่าตนเป็นคนจน แต่มีทรัพยEฤงคารเป็นอันมากก็มีอยูEP>

8

ค่าไถ่ชีวิตของคนคือทรัพยEฤงคารของเขา แต่คนยากจนไม่ฟังคำติเตียน

9

สว่างของคนชอบธรรมก็เปรมปรีดิEแต่ประทีปของคนชั่วร้ายจะถูกดับ

10

เพราะความทะนงตัวเท่านั้นการวิวาทจึงเกิดขึ้น แต่ปัญญาอยู่กับบรรดาผู้ที่รับคำแนะนำ

11

ทรัพยEฤงคารที่ได้มาโดยโชคลาภจะยอบแยบลง แต่บุคคลที่ส่ำสมโดยการงานจะได้เพิ่มพูนขึ้น

12

ความหวังที่ถูกหน่วงไว้ทำให้ใจเจ็บช้ำ แต่ความปรารถนาที่สำเร็จแล้วเป็นต้นไม้แห่งชีวิต

13

บุคคลผู้ดูหมิ่นพระวจนะจะถูกทำลาย แต่บุคคลผู้เกรงกลัวพระบัญญัติจะได้รับบำเหน็จ

14

กฎเกณฑEองปราชญEป็นน้ำพุแห่งชีวิต เพื่อจะออกไปให้พ้นจากบ่วงของความมรณา

15

ความเข้าใจที่ดีก็ได้รับความโปรดปราน แต่หนทางของคนละเมิดก็ยากนัก

16

บรรดาคนที่หยั่งรู้กระทำทุกอย่างด้วยความรูEแต่คนโง่ก็อวดความโง่ของตน

17

ผู้สื่อสารที่ชั่วร้ายหลงไปในความร้าย แต่ทูตที่สัตยEื่อนำการรักษามาใหEP>

18

ความยากจนและความอดสูมาถึงบุคคลที่เพิกเฉยต่อคำสั่งสอน แต่บุคคลที่สนใจคำตักเตือนก็ได้รับเกียรติ

19

ความปรารถนาที่สัมฤทธิEลเป็นสิ่งหอมหวานสำหรับจิตวิญญาณ แต่เป็นความสะอิดสะเอียนแก่คนโง่ที่จะละเสียจากความชั่วร้าย

20

บุคคลที่เดินกับปราชญEะกลายเป็นคนฉลาด แต่เพื่อนฝูงของคนโง่จะถูกทำลาย

21

ความชั่วร้ายตามติดคนบาป แต่คนชอบธรรมจะได้รับความดีเป็นบำเหน็จ

22

คนดีก็ละมรดกไว้ให้แก่หลานEแต่ทรัพยEฤงคารของคนบาปนั้นส่ำสมไว้ให้คนชอบธรรม

23

ดินที่คนยากจนไถไว้ก็เกิดผลอุดม แต่สิ่งของถูกทำลายได้เพราะขาดความยุติธรรม

24

บุคคลที่สงวนไม้เรียวก็เกลียดบุตรชายของตน แต่ผู้ที่รักเขาพยายามตีสอนเขาทันเวลา

25

คนชอบธรรมรับประทานได้จนพอใจ แต่ท้องของคนชั่วร้ายจะหิว

สุภาษิต / Proverbs 14

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com