พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

สุภาษิต / Proverbs 8

สุภาษิต / Proverbs

Return to Index

Chapter 9

1

ปัญญาได้สร้างเรือนของเธอแล้ว เธอได้ตั้งเสาเจ็ดต้น

2

เธอได้ฆ่าสัตวEองเธอ ได้ประสมน้ำองุ่นของเธอ ได้จัดโตEของเธอแล้วด้วย

3

และได้ส่งสาวใช้ของเธอออกไป ส่งเสียงเรียกจากที่สูงที่สุดในเมืองว่า

4

"ผู้ใดที่เป็นคนเขลา ให้เขาหันเข้ามาที่นีE เธอพูดกับผู้ที่ไร้ความเข้าใจว่า

5

"มาเถอะ มารับประทานขนมปังของเรา และดื่มน้ำองุ่นที่เราได้ประสม

6

จงทิ้งความเขลาเสีย และดำรงชีวิตอยูEดำเนินในทางของความเข้าใจนั้นเถิด"

7

ผู้ที่ว่ากล่าวคนมักเยาะเย้ยจะได้รับความอับอาย และผู้ที่ตักเตือนคนชั่วร้ายจะได้รับรอยเปื้อน

8

อย่าตักเตือนคนมักเยาะเย้ย เพราะเขาจะเกลียดเจ้า จงตักเตือนปราชญEและเขาจะรักเจ้า

9

จงให้คำสั่งสอนแก่ปราชญEละเขาจะฉลาดยิ่งขึ้น จงสอนคนชอบธรรมและเขาจะเพิ่มการเรียนรู้มากขึ้น

10

ความยำเกรงพระเยโฮวาหEป็นที่เริ่มต้นของปัญญา และซึ่งรู้จักองคEริสุทธิEป็นความเข้าใจ

11

เนื่องจากเรา วันคืนของเจ้าจะเพิ่มทวีคูณ และปีเดือนแห่งชีวิตของเจ้าจะเพิ่มพูน

12

ถ้าเจ้าฉลาด เจ้าก็ฉลาดเพื่อตนเอง แต่ถ้าเจ้าเยาะเย้ย เจ้าก็จะทนแต่ลำพัง

13

หญิงโง่นั้นเสียงเอ็ดอึง นางเซ่อและไม่รู้อะไรเลย

14

เพราะนางนั่งที่ประตูเรือนของนาง และ ณ ที่นั่งสูงในเมือง

15

พลางร้องเรียกบรรดาผู้ที่ผ่านไป ผู้เดินตรงไปตามทางของเขาว่า

16

"ผู้ใดที่เป็นคนเขลา ให้เขาหันเข้ามาที่นีE นางพูดกับเขาผู้ไร้ความเข้าใจว่า

17

"น้ำที่ขโมยมาหวานดี และขนมที่รับประทานในที่ลับก็อร่อย"

18

แต่เขาไม่ทราบว่าคนตายอยู่ที่นั่น และแขกของนางก็อยู่ในห้วงลึกของนรก

สุภาษิต / Proverbs 10

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com