พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

สุภาษิต / Proverbs 4

สุภาษิต / Proverbs

Return to Index

Chapter 5

1

บุตรชายของเราเอE จงตั้งใจต่อปัญญาของเรา จงเอียงหูของเจ้าฟังความเข้าใจของเรา

2

เพื่อเจ้าจะรักษาความเฉลียวฉลาดไวEและริมฝีปากของเจ้าจะระแวดระวังความรูEP>

3

เพราะริมฝีปากของหญิงชั่วนั้นก็หยาดน้ำผึ้งออกมา และปากของนางก็ลื่นยิ่งกว่าน้ำมัน

4

แต่ในที่สุด นางขมขื่นอย่างบอระเพ็ด และคมอย่างดาบสองคม

5

เท้าของนางก้าวลงไปสู่ความตาย ย่างเท้าของนางติดตามวิถีสู่นรก

6

เกรงว่าเจ้าจะสนใจในวิถีแห่งชีวิต ทางของนางวนเวียนไป เพื่อเจ้าจะหารู้ไมEP>

7

ฉะนั้น โอ บุตรทั้งหลายเอE บัดนี้จงฟังเรา และอย่าพรากจากถ้อยคำแห่งปากของเรา

8

จงหลีกทางของเจ้าให้ไกลจากนาง อย่าไปใกล้ประตูเรือนของนาง

9

เกรงว่าเจ้าจะให้เกียรติของเจ้าแก่คนอื่น และให้ปีเดือนของเจ้าแก่คนโหดร้าย

10

เกรงว่าแขกแปลกหน้าจะกินความอุดมสมบูรณEองเจ้าจนอิ่ม และแรงงานของเจ้าตกไปในเรือนของคนต่างด้าว

11

และถึงบั้นปลายชีวิตของเจ้า เจ้าครวญคราง เมื่อเนื้อและกายของเจ้าถูกล้างผลาญ

12

และเจ้าว่า "ข้าเคยเกลียดคำสั่งสอนเสียจริงEและจิตใจของข้าดูหมิ่นการตักเตือน

13

ข้าไม่เคยเชื่อฟังเสียงครูของข้า หรือเอียงหูให้แก่ผู้สั่งสอนของข้า

14

ข้าจวนจะล้มละลายสู่ความพินาศอยู่รอมร่อ ในหมู่ชุมนุมชนและคนที่ประชุมกันอยู่นั้น"

15

จงดื่มน้ำจากถังเก็บน้ำของเจ้า ดื่มน้ำไหลจากบ่อของเจ้าเอง

16

จงให้น้ำพุของเจ้าไหลเพรื่อออกไปนอกบ้าน และให้ธารน้ำนั้นไหลไปตามถนน

17

จงให้มันเป็นของเจ้าแต่ผู้เดียว และมิใช่สำหรับคนแปลกหน้าด้วย

18

จงให้น้ำพุของเจ้าได้รับพร และเปรมปรีดิEยู่กับภรรยาคนที่เจ้าได้เมื่อหนุ่มนั้น

19

จงให้นางเหมือนนางกวางที่น่ารัก เลียงผาที่งามสง่า จงให้ถันของภรรยาเจ้าเป็นที่หนำใจเจ้าอยู่ทุกเวลา จงดื่มด่ำอยู่กับความรักของนางเสมอ

20

บุตรชายของเราเอE เจ้าจะเคลิบเคลิ้มอยู่กับหญิงชั่วทำไมเล่า และโอบกอดอกของนางสัญจรอยู่ทำไม

21

เพราะว่าทางของคนก็เบื้องหน้าพระเนตรของพระเยโฮวาหEและพระองคEรงใคร่ครวญวิถีทั้งสิ้นของเขา

22

ความชั่วช้าของคนชั่วร้ายจะดักเขาเอง และเขาก็จะติดอยู่กับตาข่ายบาปของเขา

23

เขาจะตายปราศจากคำสั่งสอน และเพราะความโง่อย่างยิ่งของเขา เขาจึงจะหลงเจิ่นไป

สุภาษิต / Proverbs 6

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com