พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 63

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 64

1

โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสดับเสียงของข้าพระองคEมื่อข้าพระองคEธิษฐาน ขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองคEว้จากความคิดกลัวศัตรู

2

ขอทรงซ่อนข้าพระองคEว้จากการหารืออย่างลับๆของคนชั่ว จากการปองร้ายของคนกระทำความชั่วช้า

3

ผู้ลับลิ้นของเขาอย่างลับดาบ ผู้เอาคำขมขื่นเล็งอย่างลูกธนู

4

ยิงออกมาจากที่ซุ่มยังคนปราศจากตำหนิ ยิงเขาทันทีและอย่างไม่กลัวเกรง

5

เขายึดจุดประสงคEั่วของเขาไว้มั่น เขาพูดถึงการวางกับดักอย่างลับEคิดว่า "ใครจะเห็นเขาทั้งหลายไดE

6

เขาทั้งหลายค้นหาความชั่วช้า เขาทั้งหลายค้นหาอย่างขมีขมันจนสำเร็จ เพราะความคิดภายในและจิตใจของมนุษยEั้นลึกล้ำนัก

7

แต่พระเจ้าจะทรงยิงธนูใส่เขา เขาจะบาดเจ็บทันที

8

เพราะว่าเขาทำให้ลิ้นของเขาเป็นสิ่งสะดุดแก่เขาเอง ทุกคนที่เห็นเขาจะหนีไป

9

แล้วทุกคนจะกลัวเกรง เขาจะบอกถึงกิจการของพระเจ้า และตรึกตรองถึงสิ่งนั้นที่พระองคEด้ทรงกระทำแล้ว

10

คนชอบธรรมจะเปรมปรีดิEนพระเยโฮวาหEและจะวางใจในพระองคEบรรดาคนที่เที่ยงธรรมในจิตใจจะอวดอ้างพระองคEP>

เพลงสดุดี / Psalms 65

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com