พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 13

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 14

1

คนโง่รำพึงในใจของตนว่า "ไม่มีพระเจ้า" เขาทั้งหลายก็เลวทรามลง เขากระทำกิจการที่น่าสะอิดสะเอียน ไม่มีสักคนเดียวที่ทำดี

2

พระเยโฮวาหEรงมองลงมาจากฟ้าสวรรคEดูบุตรทั้งหลายของมนุษยE่าจะมีคนใดบ้างที่เข้าใจที่เสาะแสวงหาพระเจ้า

3

เขาทั้งหลายก็หลงเจิ่นไปหมด เขาทั้งหลายก็เลวทรามลงเหมือนกันสิ้น ไม่มีสักคนเดียวที่ทำดี ไม่มีเลย

4

บรรดาผู้ที่กระทำความชั่วช้าไม่มีความรู้หรือ คือผู้ที่กินประชาชนของเราอย่างกินขนมปัง และไม่ร้องทูลพระเยโฮวาหEP>

5

เขาทั้งหลายอยู่ที่นั่นอย่างน่าสยดสยองยิ่งนัก เพราะพระเจ้าทรงสถิตตลอดชั่วอายุของผู้ชอบธรรม

6

เจ้าได้คว่ำแผนงานของคนยากจนเสีย แต่พระเยโฮวาหEรงเป็นที่ลี้ภัยของเขา

7

โอ ขอการช่วยให้รอดเพื่ออิสราเอลมาจากศิโยนเสียทีเถิด เมื่อพระเยโฮวาหEรงให้พวกเชลยแห่งประชาชนของพระองคEลับสู่สภาพเดิม ยาโคบจะปลาบปลื้ม อิสราเอลจะยินดี

เพลงสดุดี / Psalms 15

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com