พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

โยบ / Job 40

โยบ / Job

Return to Index

Chapter 41

1

"เจ้าจะลากเลวีอาธานออกมาด้วยเบ็ดได้หรือ หรือจะเอาเชือกกดลิ้นของมันลงไดEP>

2

เจ้าเอาเชือกสนตะพายมันได้หรือ หรือเอาหนามเจาะคางมันไดEP>

3

มันจะวิงวอนต่อเจ้าเป็นอันมากหรือ มันจะพูดด้วยคำอ่อนหวานกับเจ้าหรือ

4

มันจะทำพันธสัญญากับเจ้า เพื่อเจ้าจะรับมันเป็นบ่าวตลอดไปหรือ

5

เจ้าจะเล่นกับมันเหมือนนก หรือเจ้าจะผูกมันไว้ให้สาวๆของเจ้าเล่นหรือ

6

เพื่อนฝูงจะมาจับและกินมันได้หรือ เขาทั้งหลายจะแบ่งกันท่ามกลางพวกพ่อค้าหรือ

7

เจ้าเอาฉมวกปักหนังของมัน หรือเอาหลาวแทงหัวของมันได้หรือ

8

ลงมือจับมันดู เมื่อคิดถึงการต่อสู้กับมันแล้ว เจ้าจะไม่คิดทำอีก

9

ดูเถิด ความหวังของคนที่อาจสู้มันนั้นก็เป็นของเปล่า เมื่อเห็นมันเข้าเท่านั้น จะไม่ล้มลงหรือ

10

ไม่มีใครดุพอที่จะไปยั่วเย้ามัน แล้วใครเล่าจะยืนมั่นต่อเราไดEP>

11

ใครเล่าที่จะขัดขวางเรา ซึ่งเราจะต้องตอบสนองเขา สิ่งใดๆที่อยู่ใต้ฟ้าสวรรคEั้งสิ้นก็เป็นของเรา

12

เราจะไม่งดพูดถึงอวัยวะต่างๆของมัน หรือกำลังอันแข็งกล้าของมัน หรือโครงร่างอันดีของมัน

13

ใครจะถลกเสื้อชั้นนอกของมันออกไดEใครจะแทงเข้าไปในเสื้อเกราะสองชั้นของมันไดEP>

14

ใครจะเปิดประตูหน้าของมันไดEฟันของมันนั้นน่าสยดสยองโดยรอบ

15

เกล็ดของมันอยู่อย่างทะนง แนบตัวมันสนิทเหมือนอย่างตราผนึก

16

มันอยู่ชิดกันมาก ไม่มีลมผ่านเข้าไปไดEP>

17

เกล็ดเหล่านั้นต่อซึ่งกันและกัน มันเกาะติดหมด และแยกจากกันไม่ไดEP>

18

การจามของมันปล่อยแสงสว่างออกมา ตาของมันเหมือนอย่างแสงอรุณรุ่งเช้า

19

คบเพลิงออกมาจากปากของมัน ประกายไฟกระโดดออกมา

20

ควันออกมาทางรูจมูกของมันอย่างกับมาจากหม้อหรือหม้อขนาดใหญ่ที่เดือดพล่าน

21

ลมหายใจของมันจุดถ่านลุก เปลวเพลิงออกมาจากปากของมัน

22

กำลังอยู่ในลำคอของมัน และความสยดสยองเต้นอยู่ข้างหน้ามัน

23

หลืบเนื้อของมันเกาะติดกัน หล่อติดกันแน่น ทำอะไรมันไม่ไดEP>

24

หัวใจของมันแข็งอย่างกับหิน เออ แข็งเหมือนอย่างแท่นหินโมEP>

25

เมื่อมันลอยขึ้นมา ผู้ทรงอานุภาพก็กลัวมัน พอมันแว้ง เขาทั้งหลายก็มีใจฝ่อเสียแล้ว

26

ถึงคนใดเอาดาบลองแทงมัน ก็ต่อต้านมันไม่ไดEไม่ว่าหอก หรือแหลน หรือหอกซัด

27

มันนับเหล็กว่าเป็นฟาง และทองสัมฤทธิE่าเป็นไม้ผุ

28

ลูกธนูทำให้มันหนีไปไม่ไดEหินลูกสลิงก็กลายเป็นตอข้าว

29

ไม้กระบองก็นับเป็นตอข้าวด้วย มันหัวเราะเยาะการซัดหอก

30

เบื้องล่างของมันคมอย่างกับเศษหม้อแตก มันเหยียดตัวออกบนเลนเหมือนแหลมคม

31

มันทำให้น้ำลึกเดือดเหมือนหม้อ มันทำให้ทะเลเหมือนหม้อน้ำมันทา

32

มันละทางแวบวาบไว้ข้างหลัง ทำให้ใครๆคิดว่ามหาสมุทรผมหงอก

33

บนแผ่นดินโลก ไม่มีอะไรเหมือนมัน เป็นสิ่งที่ถูกสร้างไม่ให้รู้จักความกลัว

34

มันเห็นทุกสิ่งที่อยู่สูง มันเป็นกษัตริยEหนือบรรดาสัตวEี่สง่า"

โยบ / Job 42

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com