พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

โยบ / Job 29

โยบ / Job

Return to Index

Chapter 30

1

"แต่เดีEวนี้เขาเยาะข้า คือคนที่อ่อนกว่าข้าน่ะ คนที่ข้าจะเหยียดหยามพ่อของเขา ถึงกับไม่ยอมให้อยู่กับสุนัขที่เฝ้าฝูงแพะแกะของข้า

2

ข้าจะได้อะไรจากกำลังมือของเขาทั้งหลาย คือของคนที่เรี่ยวแรงเขาหมดไปแล้ว

3

เพราะเหตุความขาดแคลนและหิวโหยพวกเขาจึงอยู่อย่างโดดเดี่ยว เมื่อก่อนเขาหนีไปยังถิ่นทุรกันดารซึ่งรกร้างและถูกทิ้งไว้เสียเปล่า

4

เขาเก็บผักชะครามซึ่งอยู่กับพุ่มไมEและเอารากต้นไม้จำพวกสนจูนิเปอรEาเป็นอาหาร

5

เขาถูกขับไล่ออกไปจากท่ามกลางคน (มีคนตะโกนตามเขาไปอย่างตามโจร)

6

ฉะนั้น เขาต้องพักอยู่ที่ลำละหาน ในโพรงดินและซอกหิน

7

เขาร้องอยู่ท่ามกลางพุ่มไมEเขาเบียดกันอยู่ภายใต้ต้นตำแย

8

เขาเป็นลูกของคนถ่อย เออ เป็นลูกของคนเสียชื่อ เขาถูกกวาดออกไปเสียจากแผ่นดิน

9

และบัดนี้ข้ากลายเป็นเพลงเยาะเย้ยของเขา เออ ข้าเป็นคำครหาของเขา

10

เขาทั้งหลายสะอิดสะเอียนข้า และเหินห่างจากข้า เขาไม่รั้งรอที่จะถ่มน้ำลายลงหน้าของข้า

11

เพราะพระเจ้าทรงหย่อนสายธนูของข้า และให้ข้าตกต่ำ เขาทั้งหลายก็เหวี่ยงความยั้งคิดเสียต่อหน้าข้า

12

คนหนุ่มลุกขึ้นข้างขวามือของข้า เขาผลักดันเท้าของข้าออกไป เขาเหวี่ยงทางแห่งความพินาศไว้ต่อสู้ข้า

13

เขาพังทางเดินของข้า เขาเสริมภัยพิบัติให้ข้า ไม่มีผู้ใดช่วยเขาไว้เลย

14

เขามาหาข้าอย่างกับน้ำที่ทะลักเข้ามาอย่างเต็มทีEเขากลิ้งตัวเข้ามาหาข้าท่ามกลางซากปรักหักพัง

15

ความสยดสยองต่างๆหันมาใส่ข้า จิตใจของข้าถูกเขาติดตามอย่างลมตาม และความเจริญรุ่งเรืองของข้าสูญไปเสียอย่างเมฆ

16

บัดนี้จิตใจของข้าก็ละลายไป วันแห่งความทุกขEจยึดตัวข้าไวEP>

17

กลางคืนกระดูกข้าทะลุไป และความเจ็บปวดที่แทะข้านั้นไม่หยุดพักเลย

18

เครื่องแต่งกายของข้าเสียรูปไปด้วยความรุนแรงแห่งโรคนีEมันมัดข้าอย่างผ้าคอเสื้อรัดข้า

19

พระเจ้าทรงเหวี่ยงข้าลงในปลัก และข้าก็กลายเป็นเหมือนผลคลีและขี้เถ้า

20

ข้าพระองคE้องทูลพระองคEและพระองคEาทรงสดับข้าพระองคEมEข้าพระองคEืนขึ้น และพระองคEาทรงมองไมEP>

21

พระองคEลับทรงดุร้ายต่อข้าพระองคEพระองคEรงต่อต้านข้าพระองคE้วยพระหัตถEรงฤทธิEองพระองคEP>

22

พระองคEรงชูข้าพระองคEึ้นเหนือลม และทรงให้ข้าพระองคEี่ลม และทรงให้ตัวข้าพระองคEะลายไป

23

ข้าพระองคEราบแล้วว่าพระองคEะทรงให้ข้าพระองคEายเสีย และให้ไปสู่ที่กำหนดของคนเป็นทั้งปวง

24

ถึงกระนั้นเขาจะไม่ยื่นมือของเขาออกช่วยคนในแดนคนตาย ถึงแม้ว่าพวกเขาร้องขอความช่วยเหลือในท่ามกลางภัยพิบัติของเขา

25

ข้ามิได้ร้องไห้เพื่อผู้ที่วันเวลาของเขายากเย็นหรือ จิตใจของข้ามิได้โศกสลดเพื่อคนขัดสนหรือ

26

แต่เมื่อข้ามองหาของดี ของร้ายก็มาถึง และเมื่อข้าคอยความสว่าง ความมืดก็มาถึง

27

จิตใจของข้าร้อนรุ่มไม่เคยสงบเลย วันแห่งความทุกขEจมาพบข้า

28

ข้าได้ไว้ทุกขEมิใช่ด้วยแดด ข้ายืนขึ้นในที่ชุมนุมชน และร้องขอความช่วยเหลือ

29

ข้าเป็นพี่น้องกับมังกร และเป็นเพื่อนกับนกเค้าแมว

30

ผิวหนังของข้าดำ กระดูกของข้าร้อนอย่างไฟไหมEP>

31

เพราะฉะนั้นเสียงพิณเขาคู่ของข้ากลายเป็นเสียงโหยไหEและเสียงขลุ่ยของข้ากลายเป็นเสียงของผู้ที่ร้องไหE

โยบ / Job 31

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com