พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

โยบ / Job 17

โยบ / Job

Return to Index

Chapter 18

1

แล้วบิลดัดคนชูอาหEอบว่า

2

"ท่านจะค้นหาถ้อยคำนานเท่าใด จงใคร่ครวญแล้วภายหลังพวกเราจะพูด

3

ทำไมเราจึงถูกนับให้เป็นสัตวEและถือว่าเลวทรามในสายตาของท่าน

4

ท่านผู้ฉีกตัวของท่านด้วยความโกรธของท่าน จะให้แผ่นดินโลกถูกทอดทิ้งเพราะเห็นแก่ท่านหรือ หรือจะให้ก้อนหินโยกย้ายจากที่ของมัน

5

เออ ความสว่างแห่งคนชั่วจะถูกดับเสีย และเปลวไฟของเขาจะไม่ส่องแสงอีก

6

ความสว่างในเต็นทEองเขาจะมืด และตะเกียงของเขาจะดับพร้อมกับเขา

7

ก้าวอันแข็งแรงของเขาก็จะสั้นเข้า และความคิดอ่านของเขาเองก็จะคว่ำเขาลง

8

เพราะเขาถูกเหวี่ยงเข้าไปในข่ายด้วยเท้าของเขาเอง และเขาเดินอยู่บนหลุมพราง

9

กับอันหนึ่งจะฉวยส้นเท้าของเขาไวEผู้ปล้นจะมีชัยต่อเขา

10

มีบ่วงซ่อนอยู่ในดินไว้ดักเขา มีกับอยู่ในทางไว้ดักเขา

11

สิ่งน่าหวาดเสียวจะทำให้เขาตกใจอยู่รอบด้าน และไล่ติดส้นเท้าของเขาอยูEP>

12

กำลังของเขาก็จะกร่อนไปเพราะความหิว และภัยพิบัติก็จะคอยพร้อมอยู่ที่ข้างเขา

13

มันจะกินความแข็งแกร่งแห่งผิวหนังของเขาเสีย แม้แต่บุตรหัวปีแห่งความตายจะกินความแข็งแกร่งของเขาเสีย

14

ความไว้วางใจของเขาจะถูกถอนออกจากเต็นทEองเขา จะถูกนำมายังกษัตริยEห่งความน่าหวาดเสียว

15

สิ่งที่ไม่ใช่ของเขาจะอาศัยอยู่ในเต็นทEองเขา จะมีกำมะถันเกลื่อนกลาดอยู่เหนือที่อยู่ของเขา

16

รากของเขาจะแห้งไปข้างใต้นั้น และกิ่งของเขาที่อยู่ข้างบนจะถูกตัดทิ้ง

17

การระลึกถึงเขาจะพินาศไปจากโลก และเขาจะไม่มีชื่ออยู่ในถนน

18

เขาจะถูกผลักไสจากความสว่างเข้าสู่ความมืด และจะถูกไล่ออกไปจากแผ่นดินโลก

19

เขาจะไม่มีลูกหรือหลานท่ามกลางประชาชนของเขา และจะไม่มีใครเหลืออยู่ในที่ซึ่งเขาเคยอาศัยอยูEP>

20

ผู้ที่มาภายหลังเขาก็จะตกตะลึงด้วยวันของเขา เหมือนกับผู้ที่มาก่อนก็หวาดกลัวด้วย

21

แน่ละ ที่อยู่ของคนชั่วเป็นอย่างนี้แหละ และที่อยู่ของคนซึ่งไม่รู้จักพระเจ้าก็เป็นอย่างนี้แหละ"

โยบ / Job 19

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com