พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

โยบ / Job 15

โยบ / Job

Return to Index

Chapter 16

1

แล้วโยบตอบว่า

2

"ข้าเคยได้ยินเรื่องอย่างนี้มามากแล้ว ท่านทุกคนเป็นผู้เล้าโลมที่กวนใจ

3

คำลมๆแล้งๆจะจบสิ้นเมื่อไรหนอ ท่านเป็นอะไรไป ท่านจึงตอบอย่างนีEP>

4

ข้าก็พูดอย่างท่านทั้งหลายได้เหมือนกัน ถ้าชีวิตท่านมาแทนที่ชีวิตของข้า ข้าก็สามารถสรรหาถ้อยคำมากมายก่ายกองมาต่อสู้ท่านทั้งหลายไดEและสั่นศีรษะของข้าใส่ท่าน

5

ข้าจะหนุนกำลังของท่านทั้งหลายด้วยปากของข้าก็ไดEและการเคลื่อนไหวแห่งริมฝีปากของข้าจะระงับความเจ็บปวดของท่านก็ได้ด้วย

6

ถ้าข้าพูด ความเจ็บปวดของข้าก็ไม่ระงับ และถ้าข้านิ่งไวEจะบรรเทาไปสักเท่าใด

7

แต่นี่แหละ เดีEวนี้พระเจ้าทรงให้ข้าอ่อนเปลี้ย พระองคEรงกระทำให้พรรคพวกทั้งสิ้นของข้าเลิกร้างไป

8

และพระองคEด้ให้ข้าเต็มไปด้วยรอยย่นซึ่งสภาพนี้เป็นพยานปรักปรำข้า และความผ่ายผอมของข้าลุกขึ้นปรักปรำข้า มันเป็นพยานใส่หน้าข้า

9

พระองคEรงฉีกข้าด้วยพระพิโรธของพระองคEละทรงเกลียดชังข้า พระองคEรงขบเขี้ยวเคี้ยวฟันใส่ข้า ปรปักษEองข้าถลึงตาสู้ข้า

10

มีคนอ้าปากใส่ข้า เขาตบแก้มประจานข้า เขาสุมหัวกันปรักปรำข้า

11

พระเจ้าทรงมอบข้าให้แก่คนอธรรม และทรงเหวี่ยงข้าไว้ในมือของคนชั่วร้าย

12

ข้าอยู่สบาย และพระองคEรงหักข้าสะบั้น เออ พระองคEรงฉวยคอข้า และฟาดข้าลงเป็นชิ้นEพระองคEรงตั้งข้าให้เป็นเป้าของพระองคEP>

13

นักธนูของพระองคE้อมข้า พระองคEรงทะลวงเปิดไตของข้าและไม่เพลามือเลย พระองคEรงเทน้ำดีของข้าลงบนดิน

14

พระองคEรงพังเข้าไปเป็นช่องEพระองคEรงวิ่งเข้าใส่ข้าอย่างมนุษยEักษEP>

15

ข้าเย็บผ้ากระสอบติดหนังของข้า และทำให้เขาสัตวEองข้าสกปรกด้วยผงคลีดิน

16

หน้าของข้าแดงด้วยการร่ำไหEเงามัจจุราชอยู่ที่หนังตาของข้า

17

แม้ว่าในมือของข้าไม่มีความอยุติธรรมเลย และคำอธิษฐานของข้าก็บริสุทธิEP>

18

โอ แผ่นดินโลกเอE อย่าปิดบังโลหิตของข้านะ อย่าให้เสียงร้องของข้ามีที่หยุดพัก

19

ดูเถิด เดีEวนี้เองพยานของข้าก็อยู่บนสวรรคEและพระองคEู้รับรองข้าก็อยู่ในที่สูง

20

เพื่อนของข้าดูหมิ่นข้า แต่ตาของข้าเทน้ำตาออกถวายพระเจ้า

21

โอ ขอให้ผู้หนึ่งผู้ใดอ้อนวอนเพื่อมนุษยE่อพระเจ้า อย่างที่มนุษยE้อนวอนเพื่อเพื่อนบ้านของเขา

22

เพราะว่าต่อไปอีกไม่กี่ปี ข้าจะไปตามทางที่ข้าจะไม่กลับ"

โยบ / Job 17

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com