พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

โยบ / Job 7

โยบ / Job

Return to Index

Chapter 8

1

แล้วบิลดัดคนชูอาหEอบว่า

2

"ท่านจะพูดอย่างนี้อยู่นานเท่าใด และคำปากของท่านจะเป็นพายุนานสักเท่าใด

3

พระเจ้าทรงผันแปรความยุติธรรมหรือ หรือองคEู้ทรงมหิทธิฤทธิEันแปรความเที่ยงธรรมหรือ

4

ถ้าบุตรของท่านได้กระทำบาปต่อพระองคEและพระองคEรงทอดทิ้งเขาทั้งหลายเพราะเหตุการละเมิดของเขา

5

ถ้าท่านจะหมั่นแสวงหาพระเจ้า และวิงวอนต่อองคEู้ทรงมหิทธิฤทธิEP>

6

ถ้าท่านบริสุทธิEละเที่ยงธรรมแน่ละ บัดนี้พระองคE็จะทรงตื่นขึ้นเพื่อท่าน และทรงให้ที่อาศัยแห่งความชอบธรรมของท่านเจริญเป็นแนEP>

7

ถึงแม้การเริ่มต้นของท่านจะเล็กน้อย แต่ต่อไปปลายๆจะใหญ่โตมากยิ่ง

8

ข้าขอร้อง ให้ท่านถามคนโบราณดู และคิดดูว่า บรรพบุรุษค้นพบสิ่งใดบ้าง

9

(เพราะส่วนเราเหมือนอย่างเกิดวานนีEจะรู้อะไรก็หาไมEเพราะวันคืนของเราบนแผ่นดินโลกเปรียบเหมือนเงา)

10

เขาจะไม่สอนท่านและบอกท่าน และกล่าวคำจากใจของเขาหรือ

11

ต้นกกจะงอกขึ้นในที่ที่ไม่มีตมได้หรือ ต้นอ้อจะงอกงามในที่ที่ไม่มีน้ำได้หรือ

12

ขณะที่มีดอกยังไม่ได้ตัดลง มันก็เหี่ยวแห้งไปก่อนต้นไม้อื่นEP>

13

ทางของบรรดาผู้ที่ลืมพระเจ้าก็เป็นอย่างนั้นแหละ ความหวังของคนหน้าซื่อใจคดจะพินาศไป

14

ความหวังใจของเขาหักสะบั้น และความไว้วางใจของเขาจะเหมือนใยแมงมุม

15

เขาพิงเรือนของเขา แต่มันทานไม่ไหว เขายึดมันไวEแต่มันก็หาทนอยู่ไมEP>

16

เขาเขียวสดอยู่ต่อหน้าดวงอาทิตยEและแขนงของเขาก็แผ่ออกเหนือสวนของเขา

17

รากของเขาเลื้อยไปเกาะกองหิน และหยั่งลงไปในซอกก้อนหิน

18

ถ้าพระองคEำลายเขาไปจากที่ของเขาแล้วที่นั้นจะปฏิเสธเขาว่า `ข้าไม่เคยเห็นเจ้า'

19

ดูเถิด นี่เป็นความชื่นบานแห่งทางของเขา และผู้อื่นจะงอกออกมาจากดิน

20

ดูเถิด พระเจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งคนดีรอบคอบ หรือค้ำจุนผู้กระทำความชั่วร้าย

21

พระองคEังจะทรงให้ปากของท่านหัวเราะร่วน และทำให้ริมฝีปากของท่านโห่ร้องเสมอ

22

คนเหล่านั้นที่เกลียดชังท่านจะห่มความอับอาย และที่อาศัยของคนชั่วจะไม่มีต่อไปอีกเลย"

โยบ / Job 9

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com