พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

โยบ / Job 6

โยบ / Job

Return to Index

Chapter 7

1

"มนุษยEม่มีเวลากำหนดบนแผ่นดินโลกหรือ และชีวิตของเขาไม่เหมือนชีวิตของลูกจ้างดอกหรือ

2

เหมือนอย่างทาสที่ปรารถนาเงา และเหมือนอย่างลูกจ้างผู้มองหาค่าจ้างแห่งงานของตน

3

เช่นเดียวกัน ข้าต้องได้รับส่วนเปล่าประโยชนEป็นเดือนEและเขาแบ่งคืนแห่งความน่าอิดโรยแก่ข้า

4

เมื่อข้านอนลง ข้าว่า `เมื่อไรหนอข้าจะลุกขึ้น และกลางคืนจะผ่านพ้นไป' และข้าก็พลิกไปพลิกมาจนรุ่งเช้า

5

เนื้อของข้าห่มหนอนและก้อนฝุ่น หนังของข้าแข็งขึ้น แล้วก็น่ารังเกียจ

6

วันคืนของข้าเร็วกว่ากระสวยของช่างทอ และสิ้นสุดลงด้วยไร้ความหวัง

7

โอ ขอทรงจำไว้ว่า ชีวิตของข้าพระองคEป็นแต่ลมหายใจ ตาของข้าพระองคEะไม่เห็นสิ่งดีอีกเลย

8

ตาของผู้ที่เห็นข้าพระองคEะไม่ได้ดูข้าพระองคEีกต่อไป ฝ่ายพระเนตรของพระองคEองหาข้าพระองคEข้าพระองคE็ไปเสียแล้ว

9

เมฆจางและหายไปฉันใด บุคคลที่ลงไปยังแดนคนตายก็มิได้ขึ้นมาฉันนั้น

10

เขาจะไม่กลับไปเรือนของเขาอีก หรือที่อยู่ของเขาก็จะไม่รู้จักเขาอีกเลย

11

เพราะฉะนั้น ข้าพระองคEึงไม่ยับยั้งปากของข้าพระองคEข้าพระองคEะพูดด้วยความแสนระทมแห่งจิตใจของข้าพระองคEข้าพระองคEะบ่นด้วยความขมขื่นแห่งจิตใจของข้าพระองคEP>

12

ข้าพระองคEป็นทะเล หรือเป็นปลาวาฬหรือ พระองคEึงทรงวางยามเฝ้าข้าพระองคEP>

13

เมื่อข้าพระองคEูดว่า `เตียงของข้าจะเล้าโลมข้า ที่นอนของข้าจะบรรเทาการร้องทุกขEองข้า'

14

แล้วพระองคE็ทำให้ข้าพระองคEลัวด้วยความฝัน และทำให้ข้าพระองคEวาดเสียวด้วยนิมิต

15

จิตใจข้าพระองคEึงเลือกที่จะถูกรัดคอตาย และเลือกความตายแทนชีวิตของข้าพระองคEP>

16

ข้าพระองคEบื่อชีวิต ข้าพระองคEะไม่อยู่ตลอดไป ปล่อยข้าพระองคEต่ลำพังเถิด เพราะวันคืนของข้าพระองคEป็นแต่เพียงเปล่าประโยชนEP>

17

มนุษยEป็นอะไร พระองคEึงทรงถือว่าเขาสำคัญนัก และที่พระองคEส่พระทัยเขา

18

ทรงเยี่ยมเขาทุกเช้า ทรงลองดูเขาทุกขณะ

19

อีกนานเท่าใดพระองคEึงจะไม่ทรงออกไปจากข้าพระองคEหรือปล่อยข้าพระองคEต่ลำพัง จนข้าพระองคEะกลืนน้ำลายของตนไดEP>

20

โอ ข้าแต่พระองคEู้ปกปักรักษามนุษยEข้าพระองคEำบาปแล้ว ข้าพระองคEะทำอะไรแก่พระองคEล่า ทำไมพระองคEึงทรงทำให้ข้าพระองคEป็นเป้าหมายของพระองคEดังนั้นจึงเป็นภาระหนักแก่ข้าพระองคEอง

21

ทำไมพระองคEม่ทรงประทานอภัยแก่การละเมิดของข้าพระองคEและนำเอาความชั่วช้าของข้าพระองคEปเสีย เพราะบัดนี้ข้าพระองคEะนอนลงในผงคลีดิน พระองคEะทรงเสาะหาข้าพระองคEนเวลาเช้า แต่ข้าพระองคEะไม่อยู่แล้ว"

โยบ / Job 8

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com