พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

1 ซามูเอล / 1 Samuel 26

1 ซามูเอล / 1 Samuel

Return to Index

Chapter 27

1

ดาวิดนึกในใจว่า "ข้าคงจะพินาศสักวันหนึ่งด้วยมือของซาอูล ไม่มีสิ่งใดดีกว่าที่ข้าจะหนีไปอยู่ที่แผ่นดินคนฟีลิสเตีย แล้วซาอูลก็จะทรงเลิกไม่ติดตามข้าอีกภายในพรมแดนอิสราเอล และข้าจะรอดพ้นจากมือของท่านไดE

2

ดาวิดจึงลุกขึ้นยกข้ามไป ทั้งตัวท่านและคนที่อยู่กับท่านหกร้อยคนด้วยกัน ไปหาอาคีชบุตรชายมาโอค กษัตริยEมืองกัท

3

และดาวิดก็อาศัยอยู่กับอาคีชที่เมืองกัท คือตัวท่านและคนของท่าน ทุกคนมีครัวเรือนไปด้วย ทั้งดาวิดพร้อมกับภรรยาสองคน คืออาหิโนอัมชาวยิสเรเอล และอาบีกายิลชาวคารเมลภรรยาของนาบาล

4

และเมื่อมีคนไปทูลซาอูลว่า ดาวิดได้หนีไปเมืองกัทแล้ว พระองคE็มิได้แสวงท่านอีกต่อไป

5

แล้วดาวิดจึงทูลอาคีชว่า "ถ้าบัดนี้ข้าพระองคEด้รับพระกรุณาในสายพระเนตรของพระองคEขอทรงให้เขามอบที่ในหัวเมืองแก่ข้าพระองคEักแห่งหนึ่ง เพื่อข้าพระองคEะได้อาศัยอยู่ที่นั่น ไฉนผู้รับใช้ของพระองคEะอยู่ในราชธานีกับพระองคEล่า"

6

ในวันนั้นอาคีชทรงมอบเมืองศิกลากใหEศิกลากจึงเป็นหัวเมืองขึ้นแก่กษัตริยEูดาหEนถึงทุกวันนีEP>

7

ระยะเวลาที่ดาวิดอาศัยอยู่ในแผ่นดินฟีลิสเตียนั้นเป็นหนึ่งปีกับสี่เดือน

8

ฝ่ายดาวิดกับคนของท่านก็ขึ้นไปปล้นชาวเกชูรEคนเกซไรตEละคนอามาเลข เพราะประชาชาติเหล่านี้เป็นชาวแผ่นดินนั้นตั้งแต่สมัยโบราณ ไกลไปจนถึงเมืองชูรEึงแผ่นดินอียิปตEP>

9

ดาวิดก็โจมตีแผ่นดินนั้น ไม่ไว้ชีวิตผู้ชายหรือผู้หญิง แต่ริบแกะ วัว ลา อูฐ และเสื้อผ้า แล้วกลับมาหาอาคีช

10

อาคีชถามว่า "วันนี้ท่านไปปล้นผู้ใดมา" ดาวิดก็ทูลว่า "ปล้นถิ่นใต้ที่แผ่นดินยูดาหEปล้นถิ่นใต้ที่คนเยราเมเอล และปล้นถิ่นใต้คนเคไนตE

11

ดาวิดมิได้ไว้ชีวิตผู้ชายหรือผู้หญิง ที่จะนำข่าวมาที่เมืองกัทโดยคิดว่า "เกรงว่าเขาจะบอกเรื่องของเราและกล่าวว่า `ดาวิดได้ทำอย่างนั้นEและนี่จะเป็นวิธีการขณะที่ท่านอาศัยอยู่ในแผ่นดินฟีลิสเตีย'"

12

อาคีชทรงวางพระทัยในดาวิดด้วยทรงดำริว่า "เขาได้กระทำให้อิสราเอลชนชาติของเขาเกลียดอย่างที่สุด เพราะฉะนั้นเขาจึงเป็นผู้รับใช้ของเราได้ตลอดไป"

1 ซามูเอล / 1 Samuel 28

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com