ข่าวประเสริฐ
 
 

ข่าวประเสริฐ


ข่าวประเสริฐ

คุณได้รับชีวิตนิรันดร์หรือยัง?

ฉันจะได้รับการให้อภัยโทษจากพระเจ้าได้อย่างไร?

ฉันเป็นพุทธศาสนิกชน, แล้วฉันจะต้องอยากเป็นคริสเตียนทำไม?

การต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดส่วนตัวของท่านหมายความว่าอะไร?

แผนการสำหรับความรอดคืออะไร?

ศาสนาอะไรที่ถูกต้้องสำหรับฉัน?

ถนนสู่ความรอดสายโรมคืออะไร?

คำอธิษฐานของคนบาปคืออะไร?

การเป็นคริสเตียนคืออะไร?

การบังเกิดใหม่ในคริสเตียนหมายความว่าอย่างไร?

บัญญัติฝ่ายจิตวิญญาณ 4 ประการมีอะไรบ้าง?

ฉันจะทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าได้อย่างไร?

พระเยซูทรงเป็นทางเดียวไปสู่สวรรค์หรือ?

จะทราบได้อย่างไรว่า นจะได้ไปสวรรค์หลังตายแล้วอย่างแน่นอน?

มีชีวิตหลังความตายหรือ?

ฉันได้รับเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าแล้ว... ต้องทำอะไรต่อจากนี้?กลับสู่หน้าภาษาไทยข่าวประเสริฐ