คำถามเกี่ยวกับความบาป
 
 

คำถามเกี่ยวกับความบาป


คำถามเกี่ยวกับความบาป

คำจำกัดความของความบาปมีอะไรบ้าง?

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรคือความบาป?

ฉันจะเอาชนะความบาปในชีวิตคริสเตียนของฉันได้อย่างไร?

สำหรับพระเจ้าความบาปทุกอย่างเท่ากันหมดไหม?

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับสื่อลามาก? การดูสื่อลามกผิดไหม?

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์/ไวน์ (เหล้าองุ่น)?

คริสเตียนมีมุมมองเกี่ยวกับการสูบบุหรี่อย่างไรบ้าง? การสูบบุหรี่เป็นความบาปด้วยหรือ?

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการพนัน? การพนันเป็นความบาปหรือไม่?

พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าอย่างไรเกี่ยวกับการสัก/เจาะ ร่างกาย?

พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับเรื่องการรักร่วมเพศว่าอย่างไร? การเล่นรักร่วมเพศเป็นความบาปหรือไม่?

การสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง - เป็นความบาปหรือไม่ตามพระคัมภีร์?

ความบาปที่ร้ายแรงเจ็ดประการมีอะไรบ้าง?กลับสู่หน้าภาษาไทยคำถามเกี่ยวกับความบาป