คำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์
 
 

คำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์


คำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับการนัดเที่ยว/การเกี้ยวพาราสีระหว่างหนุ่มสาว?

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันกำลังตกอยู่ในความรัก?

พระคัมภีร์พูดไว้ว่าอย่างไรเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์โดยที่ยังไม่ได้แต่งงาน/ก่อนแต่งงาน?

ชายและหญิงควรมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันแค่ไหนก่อนแต่งงานจึงจะเหมาะสม?

การที่คริสเตียนจะออกเดทหรือแต่งงานกับคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียน เป็นสิ่งที่ถูกต้องไหม?

พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับการแต่งงานข้ามเชื้อชาติไว้ว่าอย่างไร?

การที่หญิงกับชาย ‘อยู่ด้วยฉันสามีภรรยา’ หรืออยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานผิดไหม?

ฉันจะเตรียมตัวเพื่อแต่งงานได้อย่างไร?

เนื้อคู่มีจริงไหม? พระเจ้าทรงมีใครคนหนึ่งเตรียมไว้ให้เป็นคู่สมรสของท่านไหม?กลับสู่หน้าภาษาไทยคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์