คำถามเกี่ยวกับการอธิษฐาน
 
 

คำถามเกี่ยวกับการอธิษฐาน


คำถามเกี่ยวกับการอธิษฐาน

ทำไมจึงต้ออธิษฐาน?

คำอธิษฐานของคนบาปคืออะไร?

คำอธิษฐานของพระเจ้าคืออะไร และเราควรอธิษฐานตามไหม?

ฉันจะทำให้พระเจ้าตอบคำอธิษฐานของฉันได้อย่างไร?

เราจะอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ไหม? หรือเราควรจะอธิษฐานครั้งเดียวก็พอแล้ว?

การอธิษฐานในพระนามพระเยซูหมายความว่าอะไร?

การอธิษฐานกลุ่มสำคัญไหม? การอธิษฐานกลุ่มมีพลังมากกว่าการอธิษฐานเดี่ยวไหม?กลับสู่หน้าภาษาไทยคำถามเกี่ยวกับการอธิษฐาน