คำถามเกี่ยวกับการสมรส
 
 

คำถามเกี่ยวกับการสมรส


คำถามเกี่ยวกับการสมรส

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับการแต่งงาน?

การทำให้ชีวิตสมรสยืนยาว – อะไรคือเคล็ดลับ?

การที่คริสเตียนจะออกเดทหรือแต่งงานกับคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียน เป็นสิ่งที่ถูกต้องไหม?

พระคัมภีร์พูดอย่างไรเกี่ยวกับการหย่าและการแต่งงานใหม่?

ภรรยาต้องเชื่อฟังต่อสามีไหม?

พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับการแต่งงานข้ามเชื้อชาติไว้ว่าอย่างไร?

ฉันหย่าแล้ว ฉันจะแต่งงานใหม่ได้ไหมตามพระคัมภีร์?

คู่สมรสที่เป็นคริสเตียนได้รับ/ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำอะไรบ้างทางเพศ?กลับสู่หน้าภาษาไทยคำถามเกี่ยวกับการสมรส