คำถามเกี่ยวกับสวรรค์และนรก
 
 

คำถามเกี่ยวกับสวรรค์และนรก


คำถามเกี่ยวกับสวรรค์และนรก

มีชีวิตหลังความตายหรือ?

เกิดอะไรขึ้นหลังความตาย?

นรกมีจริงไหม? นรกมีอยู่ชั่วนิรันดร์ไหม?

สวรรค์ใหม่และโลกใหม่คืออะไร?

เราจะได้เจอเพื่อนและครอบครัวของเราบนสวรรค์และจำพวกเขาได้ไหม?

คนที่อยู่บนสวรรค์สามารถมองลงมาเห็นเราผู้ที่ยังอยู่บนโลกนี้ได้ไหม?

บัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์คืออะไร?

บัลลังก์พิพากษาสีขาวคืออะไร?กลับสู่หน้าภาษาไทยคำถามเกี่ยวกับสวรรค์และนรก